Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din cadrul IȘJ Satu Mare

inspector

Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) anunță scoaterea la concurs a funcției vacante de inspector general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Satu Mare. Dosarele de înscriere se pot depune, în perioada 29 iunie-12 iulie, la sediul IȘJ Satu Mare, strada 1 Decembrie 1918 nr. 6.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 iulie-7 august la sediul MECS, iar metodologia de concurs, bibliografia, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul MECS, cât și la al IȘJ Satu Mare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional; este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani; a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0261-712175, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.