AJOFM Satu Mare: Informații utile absolvenților promoției 2015

ajofm

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare oferă servicii absolvenților care se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire în vederea încadrîrii în muncă.

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenții vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original și copie; adeverință medicală cu mențiunea „apt de muncă”, respectiv actele de studii și calificare din care să rezulte absolvirea formei de învățământ, în original și copie.

Ca urmare a înregistrării la agenție, absolvenții beneficiază de:

-Informare și consiliere profesională, în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare;

-Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor;

-Formarea profesională – asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea în diferite meserii solicitate pe piața muncii;

-Indemnizație de șomaj;

-Absolvenții care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistrați la agenție sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Aceasta se acordă timp de șase luni și este de 250 de lei;

-Complectarea veniturilor salariale;

-Absolvenții înregistrați la agenție, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei;

-Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării;

-Absolvenții care primesc indemnizație de șomaj, și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizației, beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării;

-Prime de mobilitate;

-prima de încadrare – absolvenții care, în perioada în care li se acordă indemnizația de șomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data acordării;

-prima de instalare – absolvenții care, în perioada în care li se acordă indemnizația de șomaj, se încadrează într-o altă localitate și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliu, primesc o primă de instalare egală cu de șapte ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării;

-Atât prima de încadrare cât și prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioada mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.