Petre Mureșan: „Cerem informații cu privire la cheltuirea bugetului județului Satu Mare”

Muresan

În cadrul unei conferințe de presă susținute azi, 8 mai, co-președintele PNL Satu Mare, Petre Mureșan, a prezentat câteva puncte de pe adresa depusă cu trei săptămâni în urmă la Consiliul Județean (CJ) de către consilierii județeni liberali, cu privire la obținerea unor informații. Adresa este semnată de consilierii: Vasile Berinde, Radu Giurcă, Alexandru Panea, Adrian Cozma, Virgil Enătescu și Ioan Rus.

Cererea cuprinde 17 puncte. În continuare vă redăm conținutul integral al adresei depuse de liberali la CJ Satu Mare:

„Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnaţii Giurca Radu, Berinde Vasile, Panea Alexandru, Cozma Adrian, Rus Ioan si Enatescu Virgil in calitate de consilieri judeteni, formulăm prezenta

CERERE PRIVIND COMUNICAREA DATELOR DE INTERES PUBLIC

prin care solicităm să ne comunicaţi urmatoarele informatii de interes public:

1. Copii a documentelor şi situaţia privind recuperarea prejudiciilor consatate prin Deciziile Curtii de Conturi. Măsurile şi stadiul recuperării acestora având în vedere sentinţele şi deciziile definitive şi irevocabile ale Curţii de apel Oradea.
2. Care este suma care s- a alocat de catre Consiliul Judetean Satu Mare, echipei de fotbal FC Olimpia Satu Mare din data de 10.06.2012 si pana in prezent?
3. Copii ale actelor financiar contabile privind finanţarea clubului de fotbal Olimpia Satu Mare precum şi a actelor ce reglementează raportul juridic dintre Consiliul Judeţean şi F.C. Olimpia Satu Mare
4. Copii ale documentelor : contracte, documente financiar contabile , facturi note de receptii situaţii de lucrări legate de concepţia, execuţia şi montajul stemelor judeţului Satu Mare.
5. O copie a Organigramei şi a statului de funcţii a Consiliului judeţean Satu Mare. Fundamentarea şi baza legală ce s-a avut în vedere la majorarea organigramei. Modul de evaluare, acrediatare, implementare a ISO 9001, faţă de personalul din aparatul Consiliului Judeţean.
6. Natura şi actele ce reglementează raporturile juridice dintre SC Palat Jud SRL şi Consiliul Judeţean.
7. Care sunt posturile pe care le ocupa cei 50 de angajati de la SC Palat Jud SRL?
8. Copii ale contractelor încheiate între Folda Security Romania SRL şi Consiliul Judeţean, în perioada 2007-2015.
9. Valoare contractului de prestari servicii de paza incheiat intre SC Folda Security SRL si Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare?
10. Care este cuantumul datoriilor la momentul de fata a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare?
11. Ce masuri a luat presedintele CJ pentru inlaturarea observatiilor/neconformitatilor constatate de Compartimentul de Audit Iintern, evidentiate in Raportul presedintelui pe anul 2014 .
12. Copii dupa contractele incheeate(+acte aditionale) de catre Directia de Cultura a CJ cu firmele/asociatiile / ONG-urile, pentru desfasurarea actiunilor culturale de promovare a traditiilor si activitati sportive/2013-2014.
13. Tabel cu sumele alocate pentru culte si biserici, in perioada 2013/ 2014.
14. Modul de derulare a programului Posdru /dezvoltarea resurselor umane/Asistenta sociala , respectiv modul de inscriere /selectie in program a celor 400 persoane. bani pentru participare).
15. Un raport complet(inclusiv persoane participante) privind rezultatelor obtinute in demersurile recente de promovare turistica a judetului, respectiv a delegatiilor facute in Austria, Israel si USA(recent), care a fost planul de marketing si actiunile desfasurate.
16. Copii ale contractelor de finanţare / sponsorizare încheiate de Consiliul Judeţean cu massmedia din judeţul Satu Mare.
17. Execuţia bugetară pe anul 2013 şi 2014.

Rugăm ca informaţiile publice solicitate să ne fie comunicate în termen legal conform prevederilor art.7 alin 3 din Legea 544/2001, rap. la prev. art. 15. alin 3 din cadrul HG123/2002, sa ne fie comunicate personal sau în format electronic la adresa de mail: secretariat@pnlsatumare.ro pnl.satumare@pnl.ro.

În drept art.42 alin.1 din Legea 393/2004 si a Legii 215 din 2001 privind administratia publica locala si prev. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.