A început perioada de prohibiție la pescuit

pescuit

Începând cu data de 11 aprilie, s-au instituit măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, până în 9 iunie 2015.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii în mediul acvatic natural;

b) pietrarul, ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul de Babadag, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;

c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, şi anume 15 martie a.c., până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august.

Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv a celor situate în ariile naturale protejate.

Nerespectarea prevederilor legale se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz.

La nivelul IPJ Satu Mare, vor fi demarate acţiuni pe linia verificării respectării acestor dispoziţii legale, în perioada susmenţionată, pe întreaga rază de competenţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.