Funcțiile de inspector școlar general adjunt și director la Casa Corpului didactic, scoase la concurs

isj

Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) organizează concurs pentru ocuparea a două funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Satu Mare și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 25 martie-5 aprilie 2015, la sediul IȘJ Satu Mare, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 6.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 aprilie-29 mai 2015 la sediul MECS.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și cea de director la casa corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul MECS, cât și la sediul IȘJ Satu Mare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0261712175 în perioada 20 martie-19 iunie 2015, între orele 09.00 și 15.00.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional; este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani; a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul desfășoară activitatea la data înscrierii în concurs; nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.