Muncitorii calificaţi în construcţii pot obţine contracte de muncă în Israel

Israel

Cetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel. Angajarea se face în baza protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile: dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); fierari-betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari-faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari–tencuitori pentru lucrări de tencuit.

De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să nu fi lucrat anterior în Israel; să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor; să nu aibă cazier judiciar; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi și să nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.
Persoanele interesate se pot înscrie la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Satu Mare sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu, cu următoarele documente: cerere tip; curriculum vitae; declaraţie-tip bilingvă; copie Carte de identitate; copie Paşaport; copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz; copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, după caz; cazier judiciar valabil, în original.

Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – www.anofm.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.