Programe de perfecționare pentru obținerea gradelor didactice în învățământul preuniversitar

programe

Formarea continuă a personalului didactic se realizează prin programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, prin cursuri şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice, programe de conversie profesională, etc.

Obţinerea gradelor didactice semnifică dobândirea de către cadrele didactice a unui plus de profesionalizare, punând în evidenţă valoarea adăugată achiziţionată de cadrele didactice.

În anul şcolar 2014-2015, la nivelul judeţului Satu Mare, 448 de cadre didactice sunt înscrise în programe de perfecţionare pentru obţinerea de grade didactice, după cum urmează: 135 pentru gradul I – sesiunea 2017; 114 pentru gradul II – sesiunea 2016 și 199 pentru obţinerea definitivării în învăţământ – sesiunea 2015.

Pentru susţinerea examenelor de obţinere a gradelor, sunt înscrise cadrele didactice calificate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.