Proiect pentru creșterea impactului Zonelor Metropolitane la nivel național și regional

zona Metropolitana

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) din care face parte și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Satu Mare, a depus spre finanțare, în data de 14 octombrie, proiectul „Consolidarea capacității Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România pentru a crește impactul activităților sale la nivel național și regional”.
Dezvoltarea metropolitană presupune o triplă abordare: instituțională (prin crearea unor entități cu personalitate juridică, care să aibă suficientă capacitate administrativă pentru susținerea acestui fenomen, teritorială (prin definirea unui concept de dezvoltare spațiala a zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane și financiară (prin definirea unor mecanisme de finanțare din bugetul național și bugetele locale ale zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane, constituite în jurul polilor de creștere și polilor de dezvoltare urbană).
În vederea creșterii capacității instituționale a acestei entități, a fost format un grup de specialiști alcătuit din reprezentanți ai 20 de municipii: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara, Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Târgu-Mureş, care au constituite zone metropolitane, sau, au potenţial metropolitan. Această structură informală are menirea să asigure o continuitate a conținutului activității FZMAUR, în contextul în care organizația respectivă se gestionează pe baza unui secretariat asigurat pe bază de voluntariat de către unul sau mai mulți membrii ai rețelei.
Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea capacității instituționale a FZMAUR și formularea de politici publice și a unei campanii publice de advocacy pentru dezvoltarea zonelor metropolitane.
Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi reprezentanții celor 20 de poli de creștere/dezvoltare urbană, respectiv autoritățile locale asociate în cadrul zonelor metropolitane respective. Beneficiarii indirecți sunt reprezentanții autorităților locale, regionale și naționale cu atribuții în domeniul reglementării organizării și funcționării zonelor metropolitane (comune, orașe, municipii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice), cetățenii zonelor metropolitane respective care vor fi parte a proiectului cu ocazia organizării campaniei privind extinderea FZMAUR la nivel național, formulării propunerii de politici ce vizează crearea unui cadru instituțional pentru organizarea și funcționarea zonelor metropolitane, organizării conferinței naționale privind dezvoltarea zonelor metropolitane și a campaniei de advocacy.
Printre principalele activități care vor fi implementate, trebuie menționate: detalierea procedurilor interne de management, stabilirea rolurilor, elaborarea și actualizarea planului de implementare a proiectului, organizarea întâlnirilor echipei de proiect, organizarea procedurilor de atribuire pentru achiziția serviciilor necesare implementării anumitor activități/subactivități, organizarea și depunerea rapoartelor tehnice și financiare de progres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.