Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia

Ucenicia la locul de muncă este o activitate de formare profesională, ce se realizează în baza unui contract de muncă de tip particular.
Se încheie pe durată determinată, prin care, ucenicul, se obligă să se pregătească professional și să muncească pentru și sub autoritatea unui angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării sale profesionale. Contractul se încheie în formă scrisp, în limba română și se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul Județean de Muncă.
Durata contractului de muncă depinde de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul și nu poate fi mai mare de 36 de luni și mai mic de 12 luni.
Poate fi încadrat ucenic orice persoană fizică cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani și care nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Poate fi încadrat ca și ucenic și o persoană de 15 ani cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.
Cetățenii străini sau apatrizii care au permis de muncă în România pot să fie ucenici.
Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt: actul de identitate, în original și în copie; certificatul de naștere, în original și copie; copii legalizate ale actelor de studii; certificat medical care atestă faptul că este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; acordul scris al părinților sau, după caz, al reprezentantului legal pentru persoanele care au vârsta de 15 ani.
Ocupatiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse in „Clasificarea ocupațiilor” din România.
Formarea profesională a ucenicului, cuprinde pregătirea teoretică și pregătire practică sau numai pregătire practică.
Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. La finalizarea programului dobândește un certificat de competențe profesionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.