Programul „Bani de liceu” continuă și în acest an școlar

liceu

Beneficiarii Program național de protecție socială „Bani de liceu” sunt elevii care urmează liceul la zi și se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. La stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul veniturile cu caracter permanent: salarii, venituri din activități independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaș, chirii, dividende, alocația de plasament, tichetele de masă.

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Cuantumul sprijinului financiar lunar este de 180 lei.

Fondurile pentru finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale. Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație.

Pentru obținerea sprijinului financiar, beneficiarii trebuie să depună la unitatea de învățământ, la care este înscris elevul, o cerere tip însoțită de documentele privind veniturile membrilor familiei.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situații: elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ; a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; a obținut sub nota 7 la purtare; nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat.

Cererile pentru Programul național de protecție socială ”Bani de liceu” se pot depune în perioada 15 septembrie – 1 octombrie. Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse va avea loc în intervalul 1 octombrie – 23 octombrie.

Cererile vor fi centralizate în perioada 1-27 octombrie, iar lista cu beneficiarii va fi afișată pe internet în data de 28 octombrie. Contestațiile se pot depune între 28 octombrie și 2 noiembrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.