16.500 de elevi din județul Satu Mare vor beneficia de programul social „Rechizite școlare”

Rechizite

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IȘJ) Satu Mare a finalizat licitaţia pentru achiziţionarea rechizitelor şcolare pentru anul şcolar 2014-2015, fără contestaţii din partea celor șapte operatori economici participanţi la licitaţie.

Pentru noul an școlar se estimează un număr de aproximativ 16.500 de elevi, care vor beneficia de pachetul de rechizite prin programul social „Rechizite școlare”. Distribuirea pachetelor de rechizite către unităţile de învăţământ, va avea loc imediat după expirarea termenului de depunere și evaluare a dosarelor solicitanților, acesta fiind de două săptămâni de la începerea cursurilor.

În conformitate cu prevederile legale privind aprobarea componenţei pachetelor de rechizite şcolare ce se acordă elevilor, sumele repartizate inspectoratelor şcolare şi nivelul maximal de preţ al pachetelor cu rechizite şcolare se stabilesc anual, pe baza numărului real de beneficiari din anul şcolar precedent și a estimărilor transmise de către inspectoratele școlare. Valoarea maximă, în anul şcolar 2014-2015, a fiecărui pachet de rechizite şcolare este în sumă de 25 lei/pachet/elev din învăţământul primar şi 30 lei/pachet/elev din învăţământul gimnazial. Pentru judeţul Satu Mare a fost alocată suma de 358.640 lei.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, pot beneficia de acest program social elevii care sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care frecventează cursurile de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. Pentru a beneficia de programul „Rechizite școlare”, părintele sau tutorele legal al elevului va depune la unitatea școlară la care elevul este înscris, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor noului an școlar, cererea însoțită de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie.

Un Comentariu la "16.500 de elevi din județul Satu Mare vor beneficia de programul social „Rechizite școlare”"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.