Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Someri
Absolvenţii de învăţământ superior care au promovat examenul de licenţă şi la debutul în profesie se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite pot să încheie un contract de stagiu. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Salariul de bază al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, ce se complectează cu prevederile din contractul colectiv de muncă.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în normele de aplicare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.