419 absolvenţi s-au înregistrat în baza de date a AJOFM Satu Mare

Bursa
Absolvenţii promoţiei 2014 din judeţul Satu Mare sunt aşteptaţi la Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) în vederea înregistrării şi obţinerii de sprijin în vederea angajării. Sunt acordate gratuit servicii de: informare şi consiliere, de mediere pentru identificarea unui loc de muncă, de formare profesională prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.
Până la data de 31 iulie s-au înregistrat în baza de date a agenţiei 419 absolvenţi din care trei au absolvit învăţământul primar, gimnazial şi profesional; trei au absolvit învăţământul special; 12 au absolvit învăţământul superior şi 401 liceul şi şcoala postliceală.
Dintre aceştia 145 sunt înregistraţi la Satu Mare, 130 la Carei, 44 la Negreşti-Oaş, 68 la Tăşnad şi 32 la Turţ. Din cei înregistraţi s-au angajat până în prezent 36 de absolvenţi.
Cei înregistraţi în baza de date şi care nu se pot angaja, pot beneficia de ajutor de şomaj dacă: în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la AJOFM sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat; nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului; nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Documentele necesare înscrierii la AJOFM Satu Mare sau la punctele de lucru sunt: carte de identitate; adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea că este apt de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; actul de absolvire a formei de învăţământ (original şi copie); adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele acestuia; acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii, iar cuantumul reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Se acordă la cerere pentru o perioada de 6 luni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.