Specialiştii SGA vor verifica pălinciile din judeţ

foto-sedinta-23.07

Reprezentantul Guvernului în teritoriu, dr. Eugeniu Avram a convocat azi, 23 iulie, în şedinţă de lucru şefii instituţiilor din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi anume Sistemul de Gospodărire a Apelor Române (SGA), Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV), Direcţia Silvică şi Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM).

În cadrul întâlnirii, fiecare dintre directori a prezentat problemele stringente ale instituţiei, noutăţile legislative şi acţiunile pe care le desfăşoară în această perioadă.

Conducerea SGA Satu Mare a anunţat faptul că va derula o acţiune de verificare a pălinciilor pentru ca administratorii acestora să nu deverseze reziduurile în cursurile de apă aflate în apropierea pălinciilor. Tot pe linie de control, Garda de Mediu are planificată o primă etapă de verificări la unităţile administrativ-teritoriale, fapt pentru care s-a transmis un ghid prin care primarilor li se reamintesc obligaţiile pe care le au în domeniul protecţiei mediului.

Conducerea locală a ITRSV a prezentat o parte din prevederile Hotărârii de Guvern nr. 470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Potrivit acestei hotărâri, comercianţii de material lemnos vor fi nevoiţi să deţină un smartphone sau o tabletă pentru a putea accesa programul prin care vor primi pe loc codul aferent acelui transport. Noile prevederi vor intra în vigoare în luna octombrie 2014, însă până atunci comercianţii de material lemnos din judeţul Satu Mare trebuie să se informeze despre toate aceste noutăţi.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă Direcţia Silvică Satu Mare ţine de aplicarea legilor fondului funciar, iar în diferite comune au fost identificare situaţii care stagnează, conform celor menţionate de către directorul Direcţiei Silvice.