Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor

incendiu-miriste

Statisticile din anii trecuţi arată că în perioada de recoltare a cerealelor numărul arderilor necontrolate creşte semnificativ dacă nu sunt respectate regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Pentru a preveni producerea unor asemenea dezastre, pompierii reamintesc câteva reguli ce trebuie respectate în perioada campaniei de recoltare a cerealelor:

– este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;
– înainte de a intra în campania de recoltare tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;
– interzicerea funcţionării utilajelor fără filtru de aer;
– nu se admit pierderi de carburanţi din rezervoare;
– prevederea ţevilor de eşapament cu site de captare a scânteilor;
– instruirea personalului asupra modului de prevenire şi stingere a incendiilor, de acţiune în caz de incendiu şi consemnare a instruirii în fişe individuale de instructaj;
– fiecare maşină va fi dotată cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare, bidoane cu apă, lopeţi, mături de nuiele);
– puncte de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 de metri de lanuri;
– nu se vor efectua reparaţii la utilaje agricole în lanuri sau depozite de cereale, lucrările efectuându-se la o distanţă de cel puţin 100 de metri de aceste locuri;
– nu se admite fumatul şi focul decshis în lanuri, pe mirişti, pe combine, utilaje sau la o distanţă mai mică de 100 de metri de punctele de seceriş, recoltă sau depozitare a produselor agricole;
– se va executa izolarea lanurilor faţă de drumuri, păduri, căi ferate prin fâşii arate, cu o lăţime de 20-50 metri;
– paiele rezultate după seceriş vor fi evacuate în cel mult două zile, iar miriştea se ară;
– se interzice cu desăvârşire arderea paielor sau altor resturi vegetale pe camp;
– asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente.

Totodată, pompierii le recomandă primarilor să asigure supravegherea arderilor de către personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, asigurând măsuri locale de intervenţie rapidă pentru stingerea eventualelor incendii de mirişti sau paie. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.