Noi reguli decise de comisia de siguranţă a circulaţiei Satu Mare

comisia-circulatie

În cadrul şedinţei de azi, 19 februarie, membrii Comisiei de siguranţă a circulaţiei au luat în discuţie punctele de pe ordinea de zi propuse atât de persoane fizice cât şi de instituţii. La şedinţă a participat şi primarul municipiului Satu Mare, dr. Dorel Coica Dorel. În continuare vă prezentăm punctele dezbătute dar şi deciziile luate de membrii comisiei:

SC. SELECT PLUS SRL a solicitat montarea unui indicator cu semnificaţia „Oprirea Interzisă” în dreptul intrării cu nr. 2 de pe str. Gellert Şandor

– Comisia a decis că nu este necesară instituirea restricţiei solicitate;

Conducerea Grupului şcolar „C. Brâncuşi” situat pe str. Crişan nr.1 precum şi un număr de 54 locatari au solicitat interzicerea circulaţiei autobuzelor şi a vehiculelor de mare tonaj pe str. Crişan.

Motivaţia : pe stradă funcţionează o serie de instituţii (Grupul Şcolar C. Brâncuşi, Şcoala Postliceală Sanitară, Direcţia Generală Socială şi Protecţia Copilului), toate acestea pe o lungime de cca. 100m. Pentru înlăturarea neajunsurilor s-au făcut următoarele propuneri:
eliminarea străzii Crişan de pe traseul autobuzelor, urmând ca acestea să aibă la Gară ultima staţie sau autobuzele să circule pe o porţiune scurtă a străzii Crişan urmând să vireze la dreapta pe str. G. Ureche – Luceafărului – A. Iancu.

– avizul comisiei: nefavorabil

Instituţia Prefectului a solicitat rezervarea şi marcarea a 4 spaţii de parcare pentru vehiculele MAI, pe str. Petofi Sandor nr.32

– avizul comisiei: favorabil.

Doina Ciul, în numele locuitorilor de pe str. Deltei, Teilor , Cart. Solidarităţii solicită punerea în discuţie privind instituirea de sens unic pe str. Anghel Saligny

Avizul comisiei – se instituie sens unic pe str. Anghel Saligny pe porţiunea cuprinsă între intersecţia acesteia cu P-ţa G. Călinescu şi str. Rodnei, cu ieşire spre str. Rodnei.

5. Asociaţia de Proprietari de pe Aleea Proiectantului solicită mutarea indicatorului „Stop” de la ieşire de pe b-dul. Lalelei, pe str. Aurora
– avizul comisiei: nefavorabil

La propunerile consilierilor locali Maskulik Csaba şi Butka Gergo din cadrul UDMR Satu Mare s-au luat următoarele hotărâri:
pe str. Şantierului ieşire spre b-dul. Lucian Blaga se va monta un indicator de obligare a virajului spre dreapta;
pe str. Ion Slavici, pe porţiunea cuprinsă între intersecţia acesteia cu str. Cardinal Iuliu Hossu şi str. Paris se va institui „Oprirea Interzisă”, pe partea dreaptă a sensului de mers spre P-ţa Mică;
la intersecţia str. G. Coşbuc cu b-dul V. Lucaciu se va monta o oglindă pentru facilitarea vizibilităţii celor care ies de pe str. G. Coşbuc, la fel şi pe str. I. Maniu intersecţie cu M. Deportaţi.

SC AUTOCLASS SATU MARE, situată pe str. Botizului nr. 43A a solicitat amplasarea a 6 stâlpişori pe trotuarul din faţa societăţii

– avizul comisiei: favorabil;

8. Şcoala Gimnazială ”Dr. V. Lucaciu” a solicitat înfiinţarea unei treceri de pietoni pe str. Wolfenbuttel.

– aviz favorabil.

D-l Miklos a solicitat înfiinţarea unei treceri de pietoni pe str. Aurel Vlaicu intersecţie cu str. Ion Creangă

– avizul comisiei: nefavorabil, deoarece înfiinţarea unei noi treceri de pietoni pe str. A. Vlaicu ar perturba fluenţa traficului de pe respectiva stradă.

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a solicitat instituirea sensului unic pe str. Aurel Popp, cu intrare dinspre b-dul Transilvania până la Atelier Memorial Aurel Poop, respectiv continuarea acestui sens unic spre stânga prin spatele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale spre farmacia „Buna Vestire”

– Comisia analizează propunerea solicitată.

11. SC Fran & Cbz SRL a solicitat permiterea parcării autovehiculului Iveco cu nr. SM 56 LSZ pe str. Cloşca în dreptul imobilului cu nr.11

– avizul comisiei: nefavorabil

12. Electrica Distribuţie Satu Mare a supus spre aprobare planul de Management al traficului pentru lucrarea de relocare stâlp înaltă tensiune 110kV pe drum ocolitor DN 19A şi DJ 194 LA KM 2 +260

– avizul comisiei: favorabil

Diverse:

– Înfiinţarea unei treceri de pietoni pe str. Astronauţilor intersecţie cu b-dul Muncii

– Comisia a decis că nu se consideră oportună înfiiţarea unei treceri de pietoni în locaţia solicitată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.