APIA eliberează adeverinţe în vederea accesării de credite pentru dezvoltarea sectorului zootehnic

gabriel-les
Conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, pentru bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu agenţia.
Creditele oferă fermierilor posibilitatea utilizării de resurse financiare necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. Creditele acordate de bănci fermierilor sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Toate convenţiile încheiate între APIA, bancă şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul instituţiei la adresa www.apia.org.ro.

Pentru anul 2013 au fost depuse 2.857 dosare în care au fost solicitate un număr de 24.709 capete bovine, numărul eligibil de dosare precum şi numărul de animale eligibile va fi determinat după verificarea administrativă a documentelor.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a solicitantului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum şi numărul de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei, că acesta a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi că fermierul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplată de producţie în sectorul carne la specia bovine în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Adeverinţele se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete care au verificarea administrativă finală şi „Confirmare procesare RNE – APIA”. Conform Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1412/2013, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de animal.
Conducerea APIA Satu Mare le recomandă potenţialilor beneficiari să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a obţine cele maxim de avantaje şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată acestuia nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% şi 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor Axei I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, Axei III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi Axei IV „Leader” din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.