Contre în Consiliul local pe tema gratuităților oferite de Transurban unor categori de vârstă

sedinta_cl2
Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe mijloacele de transport în comun pensionarilor cu vârsta peste 70 de ani, a fost unul dintre cele mai disputate puncte de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de azi, 19 decembrie a Consiliului Local Satu Mare. În cele din urmă proiectul de hotărâre a trecut astfel încât, de la 1 ianuarie 2014, pensionarii cu vârsta peste 70 de ani vor avea gratuitate pe liniile de transport în comun ale Trasurban, pe raza municipiului, reşedinţă de judeţ.
În opinia consilierilor UDMR, Maskulik Csaba şi Nics Janos, proiectul de hotărâre nu este fundamentat economic. Potrivit celor declarate de Maskulik, acordarea acestor facilităţi va duce la falimentarea operatorului economic. “Ne aflăm în faţa unui proiect major dar fără fundamentare economică. Trebuie să avem grijă că e vorba de o subvenţionare de 4 milioane de lei, care sunt bani publici. Nu există o strategie coerentă pentru a acorda această gratuitate. Am putea vota acest proiect de hotărâre după ce vom avea un proiect de buget pe anul 2014. Acordarea acestei gratuităţi va duce la falimentarea operatorului economic”, a declarat Maskulik.
Potrivit consilierului UDMR în momentul de faţă nu se poate estima numărul celor care vor beneficia de această gratuitate. În luarea de cuvânt Adrian Albu a subliniat faptul că aceste facilităţi ar trebui acordate doar pe un număr limitat de linii.
În raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre în cauză se arată că „întrucât din documentaţia prezentată nu rezultă numărul posibililor beneficiari de facilităţi la călătoria pe mijloacele de transport în comun pe raza administrativ teritorială a municipiului, pe liniile operatorului de transport Transurban S.A. Satu Mare, care în momentul de faţă au vârsta peste 70 de ani, nu se poate face o evaluare a fondurilor care vor fi necesare pentru a fi acoperite sub formă de subvenţie de la bugetul local.
Considerăm că după trecerea unui număr de 2-3 luni vom putea evalua costurile pe care le presupune acordarea acestei facilităţi. În această situaţie, în bugetul iniţial pentru anul 2014, subvenţia care va fi acordată va avea la bază situaţia existentă astăzi fără a se ţine cont de această categorie de facilităţi, urmând ca pe parcursul anului pentru acoperirea acestor costuri să procedăm la rectificarea bugetului prin majorarea acestei categorii de cheltuieli a bugetului local”
În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi “pentru”. Consilierii UDMR s-au abţinut de la vot.

Un Comentariu la "Contre în Consiliul local pe tema gratuităților oferite de Transurban unor categori de vârstă"