Ajutorul de minimis explicat în detaliu la Satu Mare

finante
Peste 100 de agenţi economici din judeţul Satu Mare au participat azi, 1 august la un seminar ce a avut ca temă schema ajutorului de minimis pentru IMM-urile care realizează investiţii. Seminarul a fost susţinut de reprezentantul Direcţiei Generale de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, Dan Pantea, respectiv de către experţii Graţiela Ionescu şi Claudia Breban.

Potrivit celor declarate de Pantea, bugetul total al proiectului este de 100 milioane de euro, iar proiectul va fi operaţional începând din data de 16 august şi până pe 31 octombrie. Este vorba despre un proiect prin care se stimulează investiţiile al nivelul IMM-urilor iar specialiştii estimează că această schemă va avea aproximativ 1.000 de beneficiari. „Agenţii economici care vor accesa aceste sume vor avea obligaţia de a crea locuri de muncă. Astfel, vor trebui să creeze minim cinci locuri de muncă pentru un ajutor de 100.000 euro şi între cinci şi şapte locuri de muncă pentru un ajutor maxim de 200.000 euro. Finanţarea este de la bugetul de stat şi este vorba despre fonduri nerambursabile”, a declarat Pantea.

Ajutorul se acordă pentru realizarea de construcţii industriale noi, achiziţia de construcţii industriale dar şi pentru cumpărarea de utilaje.
Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea MFP. Pentru obţinerea acordului trebuie depuse următoarele documente:
– cerere de acord pentru finanţare; documentele anexate cererii de acord pentru finanţare; certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
– declaraţia pe propria raspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM-urilor; certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fără datorii, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;
– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, fără datorii, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;
– situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate, în copie cu menţiunea “Conform cu originalul”;
– plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile; oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii;
– studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
– în cazul realizării unei construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia; raportul de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat în cazul achiziţiei de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţaă socială, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
– împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă
– actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.