Doriţi o carieră în administraţia publică ?

ubb-sm

Absolvenţii de liceu interesaţi de o carieră în administraţia publică sunt aşteptaţi să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Extensia Satu Mare din cadrul Universităţii « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca. Înscrierile se pot face în perioada 15-21 iulie. În continuare vă prezentăm calendarul admiterii, dar şi lista actelor necesare pentru înscriere, respectiv pentru confirmarea locului:

Etapa I –înscrierea la sediul facultăţii

Etapa a II-a –verificarea rezultatelor

Etapa a III-a –confirmarea locului (depunerea dosarului cu actele solicitate)

Criterii de selecţie

Scrisoare de motivaţie notată cu calificativul Admis/Respins.

Media examenului de bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere:

Scrisoare de motivaţie(formularul este pe site)

Fişa de înscriere(se va completa la înscriere)

Chitanţa care dovedeşte plata taxei de înscriere (la casieria facultăţii în perioada înscrierii)

Adeverinţa sau diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, ambele în original sau copii legalizate (aceste acte se returnează candidaţilor după verificarea exactităţii completării fişei de înscriere).

Calendarul admiterii:

Înscrierea candidaţilor: 15-21 iulie

Afişarea rezultatelor: 22 iulie

Contestaţii: 23,24 iulie

Confirmarea locurilor: 23-27 iulie

Rezultate după redistribuiri: 28 iulie

Confirmarea după redistribuire: 29-30 iulie
Rezultate finale: 31 iulie

Durata studiilor:

Învăţământ de zi: 3 ani (locuri fără taxă si locuri cu taxă) Liniile de studiu: română şi maghiară.

Învăţământ la distanţă: 3 ani(locuri cu taxă). Linia de studiu română.

Acte necesare la confirmarea locului:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original pentru candidaţii admişi la buget, copie legalizată pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă(ZI+ID)+ o copie simpla.

– foia matricolă (copie legalizata)

– certificatul de naştere (copie legalizată)

– adeverinţa medicală tip (se eliberează de medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”)

– trei fotografii tip BI/CI

– copie carte de identitate (BI/CI)

– diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu, precum şi Foaia matricolă (în original sau copie legalizată)

– dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în regim cu taxă),

– dosar plic.

În urma absolvirii, studenţii pot ocupa poziţii atât în administraţia centrală şi locală, cât şi în sectorul profit şi non-profit din ţară şi străinătate. Printre locurile predilecte de angajare se numără: Guvernul (ministere, prefecturi); Preşedinţia; primării, prefecture; alte instituţii ale aparatului administrativ central; instituţii ale administraţiei publice regionale şi locale (consilii judeţene, primării, consilii locale); organizaţii non-guvernamentale; companii private.

Pe durata studiilor, studenţii dispun de următoarele facilităţi: biblioteca în limbile română, maghiară, engleză, germană, franceză; participare în echipe de cercetare conduse de cadrele didactice în cadrul unor colaborări naţionale şi internaţionale ; practică de profil în instituţii de specialitate: parlament, ministere, Preşedinţie, alte instituţii publice, agenţi economici, ONG-uri ; posibilitatea de a deveni membru în societăţile studenţilor, organizate la nivelul facultăţii; accesul la şcoli de vară în ţară şi străinătate; burse de studiu pe durată scurtă şi medie; acces la module predate de profesori din străinătate ; publicarea lucrărilor performante ale studenţilor în revistele facultăţii: Revista Transilvană de Administraţie Publică, East (pe Internet) ; acces gratuit la Internet; adresă de e-mail proprie pe site-ul facultăţii.

Pentru mai multe informaţii sunteţi rugaţi să vă adresaţi Departamentului de Administraţie Publică din cadrul facultăţii situate în Satu Mare pe str. Petofi Sandor, nr. 47, tel/Fax: 0261-711789, Email: ubb_facultateaapsm@yahoo.com. Totodată, cei interesaţi pot accesa site-urile http://www.apubb.ro şi http://www.polito.ubbcluj.ro.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.