Agricultorii trebuie să depună până în 25 iunie, declaraţiile privind veniturile obţinute

Agricultori

Potrivit prevederilor articolului V din Legea nr. 168/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/ 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 29.05.2013, contribuabilii care desfăşoară în perioada 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal o activitate agricolă prevăzută la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obţin venituri din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, au obligaţia de a depune formularul „221 – Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.

În acest an contribuabilii/ asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică următoarele reguli:

– în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv:

1. vie pe rod ……………………………………… până la 1 ha
2. arbuşti fructiferi………………………………. până la 1 ha
3. vaci………………………………………………. până la 2 capete
4. bivoliţe…………………………………………… până la 2 capete
5. oi………………………………………………….. până la 50 capete
6. capre…………………………………………….. până la 25 capete
7. albine……………………………………………. până la 75 de familii, şi care au depus/ nu au depus formularul „221” până la data intrării în vigoare a Legii nr. 168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/ capetele de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013.

În cazul celor care depun formularul „221” după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în acesta vizează suprafeţele cultivate/ capetele de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013 inclusiv,
modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.

Prin actul normativ menţionat s-au stabilit ca venituri neimpozabile:
veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maxim 20mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activităţi independente”, din Codul fiscal; veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale; cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, nu generează venit impozabil.

Contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, vor determina venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Formularul „221” se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului la sediile administraţiilor finanţelor publice, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro/asistenţă contribuabili/formulare şi programe utile/toate formularele cu explicaţii.

Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor care depun declaraţiile până la data de 25 iunie 2013, inclusiv.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 0314039160

– accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.