„Democraţie, drepturile omului, stat de drept”

Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă lansarea concursului de artă vizuală pe tema „Democraţie, drepturile omului, stat de drept”, cu scopul de a promova viziunea generaţiei tinere asupra acestui subiect.

Participanţii vor avea vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, iar lucrările care vor alcătui expoziţia tematică pot consta în afişe, picturi, grafică, fotografii (în format 90 înălţime/70 lăţime, portret sau landscape).

Lucrările vor fi depuse la sediul Ministerul Tineretului şi Sportului sau trimise prin poştă la adresa Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti până la data de 30 mai 2013. Selecţia va avea loc luni, 3 iunie 2013. Cele mai bune două lucrări vor fi expuse în cadrul unei expoziţii temporare la Palatul ONU, Sala Drepturile Omului şi Alianţei Civilizaţiilor, organizată cu ocazia celei de-a 23-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului ce va avea loc în perioada 11-15 iunie 2013 la Geneva.

Cei interesaţi de acest concurs pot solicita mai multe informaţii la adresa de e-mail: comunicare@mts.ro.