Sub 1% dintre petenţii în materie civilă au solicitat anul trecut asistenţă judiciară gratuită

pop-camelia-hotca-crina
Dreptul la asistenţa judiciară gratuită a fost tema conferinţei de presă de azi, 17 aprilie, organizate la Judecătoria Satu Mare. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media au participat judecătorii Corina Hotca şi Camelia Pop.

În cursul anului trecut la Secţia Civilă au fost înregistrate un număr de 51 de cereri de asistenţă judiciară gratuită din care au fost admise 42 de documente, în condiţiile în care pe rolul instanţelor de judecată din Satu Mare (la Civil) în 2012 au fost peste 16.000 de cauze. În primul trimestru al anului în curs au fost înregistrate 35 de astfel de cereri. În schimb, în materie penală anul trecut au beneficiat de asistenţă juridică gratuită 2.271 de persoane. Judecătorul Corina Hotca a declarat că „sunt şi cazuri în care, deşi petentul depune cerere în vederea asigurării asistenţei judiciare gratuite spunând că nu are niciun fel de venit, în urma anchetei sociale efectuate reiese că acesta are casă şi maşină de lux, situaţie în care cererea este respinsă”.

Potrivit celor declarate de Corina Hotca „ajutorul public judiciar în materie civilă este o formă de asistenţă acordată de stat prin care se asigură dreptul la un proces echitabil, prin care se garantează accesul egal la actul de justiţie pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii”.

Acest ajutor judiciar se poate acorda pentru: plata onorariului unui avocat care să acorde asistenţă juridică înaintea demarării unui proces sau în timpul unui proces; plata expertului, a traducătorului sau interpretului; plata onorariului executorului judecătoresc; scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor de timbru în cadrul unui proces sau în faza de executare silită.

Poate solicita acordarea de ajutor orice persoană fizică, care nu poate face faţă cheltuielilor fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale. Condiţiile generale cerute de lege sunt ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, să se situeze sub nivelul de 300 lei, caz în care sumele se avansează în întregime de către stat. Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează între 300 şi 600 lei, sumele de bani care constituie ajutorul public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre forme nu poate depăşi în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

În vederea solicitării ajutorului public judiciar petentul va depune o cerere în scris şi va ataşa acte din care să rezulte veniturile şi obligaţiile de întreţinere sau de plată faţă de alte persoane, o declaraţie pe propria răspundere, neautentică, prin care va preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. Tot instanţei de judecată se va adresa şi cererea pentru scutirea, reducerea sau amânarea de la plata taxelor judiciare datorate în faza de executare silită. În schimb, pentru desemnarea unui avocat cererea se adresează fie la instanţă, fie la baroul local de avocaţi.

Dacă instanţa va constata că cererea a fost făcută cu reacredinţă, poate obliga partea la plata sumelor datorate chiar la o amendă judiciară în cuantul de până la cinci ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea. Dreptul la ajutorul public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale.

În materie penală asistenţa juridică este obligatorie şi gratuită când învinuitul este minor internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este reţinut sau arestat chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale chiar în altă cauză sau când organele de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul sau inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea. În cursul judecăţii, asistenţa juridică este obligatorie şi în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de cinci ani sau mai mult.

De asistenţă judiciară gratuită în materie penală pot beneficia şi persoanele care au fost victimele unor tentative de omor, victimele unor vătămări corporale grave, victimele infracţiunii de viol, dacă persoana care a fost victima unei infracţiuni, iar venitul lunar pe membru de familie nu este mai mare decât salariul minim brut pe ţară stabilit pentru anul în curs.
Pentru a beneficia de asistenţă judiciară gratuită, trebuie formulată o cerere scrisă şi se anexează în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere şi orice alte documente utile pentru soluţionarea cererii.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.