Primarul şi secretarul din Medieşu Aurit acuzaţi de abuz în serviciu

petitie-pdl

Un grup alcătuit din lideri ai PD-L Satu Mare precum: preşedintele Organizaţiei judeţene a PD-L Satu Mare, Petre Mureşan, secretarul Organizaţiei municipale Satu Mare, Sorin Ghilea, preşedintele organizaţiei de tineret a PD-L, avocatul Adrian Cosma împreună cu fostul primar din Medieşu Aurit, Gheorghe Robaş şi fostul viceprimar Olah Szabolcs, respectiv un grup de consilieri medieşeni ai PDL, UDMR şi PP-DD au depus azi, 16 aprilie o petiţie adresată Instituţiei Prefectului.

În cazul în care cele semnalate în documentul depus nu vor fi soluţionate, petiţionarii sunt dispuşi să formuleze şi o plângere penală împotriva primarului (Silviu Zetea), secretarului (Constantin Pop) şi consilierilor locali ai comunei Medieşu Aurit pentru “săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 Cod penal, care, în exerciţiul atribuţiilor lor de serviciu, cu ştiinţă, nu au îndeplinit un act ori l-au îndeplinit în mod defectuos şi prin aceasta au cauzat o vătămare intereselor legale ale unor persoane şi abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 247 Cod Penal, prin îngrădirea folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unor persoane ori crearea pentru acestea a unor situaţii de inferioritate pe temei de apartenenţă politică”.

Grupul de petitionari i-au cerut prefectului Eugeniu Avram să verifice situaţia creată la Medieşu Aurit “deoarece acolo se încalcă în mod flagrant legea. Unii dintre consilieri sunt plecaţi afară, la muncă în străinătate şi nu s-au prezentat cu lunile la şedinţele de consiliu local, iar primarul şi secretarul nu fac nimic pentru a lua atitudine. În momentul de faţă Consiliul Local funcţionează doar cu opt consilieri din 15”, a declarat Petre Mureşan.

Prefectul Avram spune că va analiza situaţia şi va informa petiţionarii cu privire la concluziile la care s-a ajuns. “O să constitui o echipă de jurişti pentru a verifica documentele depuse. Vă vom informa cât mai repede posibil”.

În continuare vă redăm textul integral al petiţiei depuse la Instituţia Prefectului.:

“CATRE
PREFECTUL JUDEŢULUI SATU MARE
Subsemnatii Babasan Mircea, Por Marius consilieri locali PDL ai comunei Mediesu Aurit, Olah Szabolcs, consilier local UDMR al comunei Mediesu Aurit si Husti Sorin consilier local in Mediesu Aurit din partea PP-DD, formulam prezenta
PETITIE
Prin care va solicitam în regim de urgenta, in calitate de garant al respectarii legii de catre autoritatile publice locale din judet si prevenirea abuzurilor savarsite de catre acestea, sa luati masuri impotriva Primarului comunei Mediesu Aurit Zetea Gelu Silviu, secretarului comunei Mediesu Aurit, Pop Constantin si a membrilor Consiliului Local intrucat acestia au refuzat in mod repetat aplicarea dispozitiilor legale: art 9 alin. 2 lit. a, d si h^1, art. 9 alin. 3, art. 10 si art. 12 din Legea 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali, respectiv:
– Consiliul Local Mediesu Aurit nu a constatat incetarea de drept a mandatelor de consilieri locali ale domnilor SUTEU GHEORGHE si BANCEA NICOLAE, incalcand dispozitiile art.9 alin.2 lit.h^1 din Legea 393/2004;
– Primarul comunei Mediesu Aurit nu a initiat proiectul de hotarare privind incetarea de drept a mandatelor de consilieri locali ale numitilor SUTEU GHEORGHE si BANCEA NICOLAE si validarea urmatorilor candidati de consilieri de pe lista PDL, conform prevederilor Legii 215/2001 si a ale art. 12 din Legea nr. 393 din 2004;
– Primarul impreuna cu secretarul comunei nu au inclus pe ordinea de zi a primei sedinte ordinare de Consiliu Local a Proiectului de hotarare nr. 7116/24.10.2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatelor unor consilieri locali, proiect initiat de un grup de consilieri locali;
Consiliul Local Mediesu Aurit nu a constatat incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului LASLAU GHEORGHE- IOAN, conform art.9 alin.2 lit.a din Legea 393/2004, desi acesta si-a prezentat demisia in data de 15.02.2013;

De asemenea, va aducem la cunostinta faptul ca in data de 08.04.2013 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Mediesu Aurit a fost votat bugetul comunei cu 8 voturi pentru, din 15 consilieri, iar la acest vot, desi demisionase din functie la acea data, a participat si numitul Laslau Gheorghe-Ioan care a avut un vot esential in adoptarea hotararii. Pentru motivele aratate, va solicitam sa procedati la verificarea legalitatii adoptarii hotararii privind bugetul comunei pe anul 2013;
MOTIVE
In fapt, domnii SUTEU GHEORGHE si BANCEA NICOLAE au fost membrii ai PDL-Organizatia Locala Mediesu Aurit, jud. Satu Mare, calitate in care la alegerile locale din anul 2012 au fost propusi pe lista de candidati pentru Consiliul Local Mediesu Aurit.
In urma rezultatului alegerilor din anul 2012 domnii SUTEU GHEORGHE si BANCEA NICOLAE au fost alesi consilieri locali.
In baza Deciziei nr.203/22.06.2012 Consiliul de Coordonare Locala al Organizatiei PDL Mediesu Aurit a hotarat excluderea domnului SUTEU GHEORGHE din PDL.
In baza Deciziei nr. 202 din 22.06.2012 Consiliul de Coordonare Locala al Organizatiei PDL Mediesu Aurit a hotarat excluderea domnului Bancea Nicolae din PDL.
Prin adresa nr. 233 din 13.07.2012 Organizatia Judeteana a Partidului Democrat Liberal s-a adresat atat primarului comunei Mediesu Aurit cat si Consiliului Local Mediesu Aurit prin care s-a solicitat ca “in prima sedinta a Consiliului Local Mediesu Aurit sa initiati, sa dezbateti si sa aprobati un proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului consilierilor locali Bancea Nicolae si Suteu Gheorghe , respectiv sa validati in aceeasi sedinta ordinara urmatorii candidati de pe lista PDL depusa la alegerile locale din 2012”.
Cu toate acestea, primarul nu a aplicat prevederile legale mentionate anterior, refuzand in mod repetat sa initieze un proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatelor de consilieri locali, respectiv a unui proiect de hotarare privind validarea urmatorilor consilieri de pe lista PDL.
La data de 24.10.2012 trei consilieri locali au initiat si au inregistrat Proiectul de hotarare nr. 7116 privind constatarea incetarii de drept a mandatelor unor consilieri locali.
Nici in prima sedinta ordinara si nici pana astazi, acest proiect de hotarare nu a fost inclus pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local, acest lucru fiind imputat exclusiv primarului si secretarului comunei.
Mai mult decat atat, va aducem la cunostinta faptul ca numitul BANCEA NICOLAE, consilier local al comunei, nu a participat 4 luni consecutiv la nici o sedinta de Consiliu Local, respectiv la 4 sedinte ordinare, acesta fiind plecat in strainatate.
Acest aspect nu a fost luat in cosiderare si nu a fost sesizat de catre Primarul si secretarul comunei, desi acestia trebuiau sa aplice art. 9 alin. 2 lit. d din Legea nr.393/2004, care prevede in mod expres ca mandatul consilierului local inceteaza de drept.
In cele ce urmeaza redam prevederile legale aplicabile in cauza:
ART. 9
… (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces.
… (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.
De asemenea, consilierul local din partea USL Balog Simona nu a participat la sedintele Consiliului Local Mediesu Aurit din luna decembrie 2012, aceasta fiind plecata la munca in strainatate. Si in cazul acestui consilier primarul impreuna cu secretarul comunei aveau obligatia de a lua masuri imediate.
In data de 18.03.2013 numitul LASLAU GHEORGHE-IOAN si-a inregistrat demisia din functia de consilier local al Consiliul Local al Comunei Mediesu Aurit. In prima sedinta de consiliu local, presedintele de sedinta Iancu Radu, a refuzat sa tina cont de demisia consilierului Laslau Gheorghe.
Mentionam ca la aceasta sedinta a participat si secretarul comunei Pop Constatin, care conform legii avea obligatia de a veghea asupra aplicarii in mod corect a prevederilor legale.
Va aducem la cunostinta ca ne aflam in situatia de a formula plangere penala impotriva primarului, secretarului si consilierilor locali ai comunei Mediesu Aurit pentru savarsirea infractiunii de Abuz in Serviciu contra intereselor persoanelor fapta prevauta si pedepsita de art. 246 Cod penal, care, în exerciţiul atribuţiilor lor de serviciu, cu ştiinţă, nu au îndeplinit un act ori l-au indeplinit în mod defectuos şi prin aceasta au cauzat o vătămare intereselor legale ale unor persoane si abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, fapta prevazuta si pedepsita de art. 247 Cod Penal, prin ingradirea folosintei sau a exercitiului drepturilor unor persoane ori crearea pentru acestea a unor situatii de inferioritate pe temei de apartenenta politica.
In sustinerea celor afirmate anexam umatoarele:
-Adresa nr. 233 din 13.07.2012 Organizatiei Judetene a Partidului Democrat Liberal(copie);
– Decizia nr.203/22.06.2012 a Consiliului de Coordonare Locala al Organizatiei PDL Mediesu Aurit;
– Deciziei nr. 202/22.06.2012 a Consiliului de Coordonare Locala al Organizatiei PDL Mediesu Aurit;
– Proiectul de hotarare nr. 7116/24.10.2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatelor unor consilieri locali;
-Expunerea de motive nr.7115/24.10.2012 la Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatelor unor consilieri locali;
-Demisia d-lui Laslau Gheorghe Ioan inregistrata cu nr.1988/18.03.2013;
-Declaratia autentica a d-lui Laslau Gheorghe Ioan.
In speranta ca veti lua masurile legale care se impun, va multumim.
DATA Babasan Mircea
15.04.2013 Por Marius
Husti Sorin
Olah Szabolcs”.

Un Comentariu la "Primarul şi secretarul din Medieşu Aurit acuzaţi de abuz în serviciu"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.