1040 dosare pentru handicap depuse în acest an

handicap

Potrivit conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare, sunt multe persoane cu handicap grav care nu beneficiază de prevederile legale. La Serviciul de Evaluare Complexă a persoanelor cu grad de handicap, în acest an, din data de 3 ianuarie şi până în data de 13 martie 2013 şi-au despus dosarul pentru evaluare şi reevaluare în grad de handicap 1.040 de persoane.

Conform Ordinului nr. 762/31.08 2007 al Ministerului Muncii, Familiei şi Incluziunii Sociale şi a Ordinului 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice, 79 de dosare au primit un certificat din care reiese că diagnosticul nu s-a încadrat în criteriile medico-psihosociale, adică au fost respinse. Motivul principal este legat de faptul că aceste persoane nu cunosc legislaţia sau nu ştiu la cine să se adreseze pentru a-şi întocmi documentaţia necesară în vederea evaluării complexe, pentru încadrarea într-un grad de handicap.
Pentru a contracara această stare de fapt, conducerea DGASPC informează că persoanele care au probleme grave de sănătate, trebuie să se adreseze mai întâi Serviciului social, existent în cadrul Primăriei de care aparţin cu domiciliul, pentru a primi informaţiile şi formularele necesare în vederea întocmirii dosarului.

În conformitate cu H.G./430/2008, art 6, alin.(4), pentru încadrarea în grad de handicap, sunt necesare următoarele documente în vederea întocmirii dosarului, care va fi analizat ulterior de către Serviciul de evaluare complexă:

a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

Documentele medicale menţionate sunt:

a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.

Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la alin. 4. trebuie depuse de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Satu Mare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.