Secretarul de stat Stelian Fedorca, declarat incompatibil de ANI

Stelian Fedorca
Sătmăreanul Stelian Fedorca, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, este declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) deoarece a deţinut simultan funcţiile de director-consilier în cadrul ministerului şi director la Colegiul “Mihai Eminescu” Bucureşti dar şi pe cea de secretar de stat.

În raportul ANI publicat astăzi, 4 martie se arată următoarele:

“Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către FEDORCA STELIAN VICTOR, secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, FEDORCA STELIAN VICTOR fiind informat, la datele de 12.01.2011, 21.09.2012, 09.10.2012, 05.11.2012, 26.11.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 08.02.2013, FEDORCA STELIAN VICTOR a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că FEDORCA STELIAN VICTOR s-a aflat în stare de incompatibilitate, astfel:
1. în perioada 01.09.2007-25.04.2010, întrucât a deținut, simultan, atât funcția publică de Director – consilier în cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, cât și funcția de Director al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94), alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
2. În perioada 16.05.2012 – 01.02.2013, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Director al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti, dar şi calitatea de comerciant în cadrul “FEDORCA STELIAN VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. g) şi alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
În perioada 01.09.2007-25.04.2010, FEDORCA STELIAN VICTOR a deţinut atât funcţia publică de conducere de Director – consilier în cadrul Direcţiei Politici Educaţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale (în perioada 01.09.2007 – 25.10.2007, cu rezervarea postului didactic pe care este titular), cât și funcţia publică de execuţie de consilier superior în cadrul Direcţiei Generale Strategii privind Corelarea Sistemului de Învăţământ cu Piaţa Muncii (în perioada 12.02.2009-25.04.2010).
În perioada 25.10.2007-12.02.2009, respectiv, 12.02.2009-25.04.2010, FEDORCA STELIAN VICTOR a avut suspendat la cerere raportul de serviciu în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Pe perioada suspendării raportului de serviciu, FEDORCA STELIAN VICTOR a exercitat, succesiv, funcţiile publice de conducere de Inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (22.11.2007 – 01.04.2009), respectiv, Director al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” (începând cu data de 01.04.2009).
De asemenea, în perioada 08.02.2010 – 01.02.2013, FEDORCA STELIAN VICTOR a deținut calitatea de comerciant în cadrul “FEDORCA STELIAN VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.
La data de 16.05.2012, FEDORCA STELIAN VICTOR a fost numit în funcţia de Secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (actual, Ministerul Educaţiei Naţionale).
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 94), alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr.161/2003, “Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (…) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, iar potrivit dispoziţiilor art. 84, alin. (1), lit. g) şi alin. (2), “Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă (…) cu calitatea de comerciant persoană fizică (…) Funcţia de Secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate (…)”.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.