Proceduri simplificate la anumite procese civile

Tribunal Satu Mare

Începând cu data de 15 februarie va intra in vigoare Noul Cod de Procedură Civilă. Unul dintre obiectivele urmărite de noul cod este acela de a imprima eficienţa principiului celerităţii procesului civil.

Un capitol din acest act, cu impact asupra unui număr de mare de cetăţeni care se adresează instanţelor, se referă la folosirea unei proceduri simplificate, menită să ducă la scurtarea duratei de judecată.

Procedura se poate aplica atunci când valoarea cererii nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.

Reclamantul poate să aleagă între procedura specială reglementată de prezentul titlu şi procedura de drept comun.
Cererile se soluţionează de către judecătorii, cu respectarea competenţei teritoriale. Taxele de timbru sunt aceleaşi ca şi la acţiunile de drept comun.

Procedura simplificată se derulează pe baza unor formulare tipizate

Practic, toata procedura simplificată se derulează pe baza unor formulare tipizate, care trebuie completate şi se desfăşoară în camera de consiliu. Formularele tipizate s-au publicat in Monitorul Oficial, respectiv Ordinul nr. 359/C din 29 ianuarie 2013 si se pot descărca de pe pagina de internet www.just.ro sau portalul instantelor de judecata portal.just.ro.
Nu se citează părţile decât dacă instanţa apreciază acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre părţi, dar se poate refuza o astfel de solicitare daca se consideră că nu sunt necesare dezbateri orale.
Reclamantul va completa formularul de cerere pe care îl depune sau trimite la instanţa competentă, prin poştă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestuia. Va ataşa copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească.
La primirea formularului, instanţa va verifica dacă informaţiile furnizate de reclamant sunt suficient de clare. Dacă sunt neclarităţi ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanţa îi va acorda reclamantului un termen să completeze sau să rectifice formularul ori să depună acte suplimentare. În acest scop i se va comunica reclamantului un alt formular. Daca reclamantul nu completează sau nu rectifică formularul de cerere în termenul stabilit de instanţă, cererea se va anula.
După ce formularul de cerere e completat corect, instanţa va trimite de îndată pârâtului formularul de răspuns, însoţit de o copie a formularului de cerere şi de copii de pe înscrisurile depuse de reclamant.
I se acordă pârâtului un termen de 30 de zile, calculate de la comunicarea actelor, în care acesta poate să trimită un răspuns pe formularul comunicat sau chiar în alt mod, pe o coală separată, şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească.
Instanţa va comunica de îndată reclamantului copii de pe răspunsul pârâtului.
Dacă doreşte, pârâtul poate să depuna în acelaşi mod, adică în scris, cerere reconvenţională, prin care îşi formulează pretenţiile sale împotriva reclamantului.
Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu apel la tribunal în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cauzele pentru care nu se aplică procedura simplificată

Procedura simplicată nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice, cererilor referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice; drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie; moştenire; insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare; asigurări sociale; dreptul muncii; închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani; arbitraj; atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.