Examen de promovare pentru funcționarii publici de la SPAS

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Satu Mare, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici. Examenul va avea loc la sediul instituţiei (strada Ilișești, nr. 4), în data de 14 noiembrie 2012, la ora 10.00 proba scrisă şi în 16 noiembrie, ora 12.00, proba interviu.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează, să fi obţinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarul candidaţilor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut se depune în perioada 15 octombrie – 5 noiembrie inclusiv, la secretarul Comisiei de examinare, camera 18 şi va conţine în mod obligatoriu: adeverinţă eliberată de Biroul Resurse Umane Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează, copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani și formularul de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pus la dispoziţie de secretarul Comisiei de examinare.

Bibliografie comună pentru examen:

Legea nr. 215/2001/R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 188/1999/R privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 7/2004/R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie specifică pentru examen:

Serviciul Financiar Contabil Achiziţii Publice:

Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 82/2006/R a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Biroul Resurse Umane Salarizare:

Legea nr. 448/2006/R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Biroul Prestaţii Sociale:

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 448/2006/R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul Locuinţe Sociale:

Legea nr 114/1996/R privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare

Compartimentul Juridic:

Legea 287/2009 privind Codul Civil – Titlul IV. Autoritatea părintească, art. 483 – 512

Titlul IX – Diferite contracte speciale

Cap. V Contractul de locuinţe art. 1777-1835.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.