Mai puține procese şi mai multe medieri din 2013

Conform unor modificări legislative relativ recente, începând cu data de 9 ianuarie 2013 intră în vigoare noi prevederi în domeniul medierii. Astfel, cei care au deja un proces în desfășurare sau doresc să deschidă un proces în instanță în anumite tipuri de dispute, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligați să participe la ședinta de informare privind medierea, conform prevederilor legii nr. 115/2012 din 4 iulie 2012, lege pentru modificarea și completarea legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Disputele vizate de textul de lege se referă la domeniul protecției consumatorului, dreptului familiei, litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și la orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, domeniul răspunderii profesionale, litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei și la infracțiunile pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea parților înlatură răspunderea penală, cu privire la drepturi asupra cărora parțile pot dispune potrivit legii.

De la începutul anului viitor, părtile vor fi ținute să faca dovada participării la ședința de informare privind avantajele medierii într-o anumită materie prin prezentarea procesului-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. De menționat este și faptul că informarea privind avantajele medierii se va realiza fară ca justițiabilii sau potențialii justițiabili să fie nevoiți să platească vreun onorariu mediatorului pentru acest serviciu.

Dacă părțile vor parcurge procedura medierii și vor ajunge la o înțelegere materializată într-un acord de mediere, acestea se vor putea înfațișa la judecătorie, în camera de consiliu, pentru a solicita pronunțarea unei hotărâri care să consfințeasca înțelegerea lor, cu putere de titlu executoriu conform legii, părțile fiind scutite de plata taxei judiciare de timbru, cu excepția cazurilor în care acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale. Cu aceleași excepții, taxele de timbru deja avansate pentru investirea instanței de judecată, se vor restitui la cererea părților dacă acestea vor finaliza litigiile aflate pe rolul instanțelor prin mediere.

Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind medierea în statele membre, impactul acesteia asupra medierii și acceptarea sa de către instanțe, constată rezultatele pozitive obținute în domeniul medierii în România. În acest moment există în România 3000 de mediatori autorizați, calificați și pregătiți să furnizeze la standarde europene servicii în domeniul medierii către persoanele interesate. Mediatorii pot fi găsiți pe tabloul mediatorilor întocmit de către Consiliul de Mediere, autoritatea națională de control și reglementare în domeniul medierii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.