Se caută doi asistenți la Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare

Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilişeşti nr. 4 organizează examen de promovare, în data de 12 septembrie, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 13 septembrie, ora 10.00 (interviu), pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi de asistent medical și a unui post de medic specialist.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul instituţiei, până la data de 16 august, inclusiv, ora 14.00.

Candidații care doresc să se înscrie la examenul pentru postul de medic specialist trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă diploma de medic sau diploma de licenţă în medicină, stagiul de rezidenţiat terminat, certificat membru sau alt document valabil, eliberat de Colegiul Medicilor, care să ateste dreptul de exercitare a profesiei.

Cei care doresc să participe la examenul de promovare pentru asistenți medicali trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă studii superioare sanitare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistent medical, vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an, să prezinte un certificat membru sau alt document valabil, eliberat de Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMR), care să ateste dreptul de exercitare a profesiei.

Bibliografie de examen pentru postul de medic specialist cuprinde: Legea 215/2001/R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ”Esenţialul în Pediatrie” – Editura Medicală Amaltea 2002, Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos și ”Codul de Deontologie Medicală”.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente (atât pentru asistenți cât și pentru medici): cerere de înscriere cu menţiunea postului, copia după actul de identitate, copii după diplomele de studiu, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiată, copia certificatului de membru OAMR, poliţa de asigurare malpraxis, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical, avizul psihologic, curriculum vitae, cazier judiciar și recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

În ceea ce privește bibliografia de concurs aceasta cuprinde: Legea 215/2001/R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. 2/2009 a OAMGMAMR privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, ”1555 teste de evaluare continuă în nursing” – Editura Ana Davila, Bucureşti 2003.

Cei interesați pot obține relaţii suplimentare la numărul de telefon 0261- 750375.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.