Faptele care sunt considerate contravenții și infracțiuni la referendumul de duminică

Toate persoanele implicate în procesul electoral trebuie să dea dovadă de deontologie electorală. Nerespectarea normelor de conduită atrage aplicarea de sancțiuni iar acestea sunt prevazute în Legea nr. 3/2000.

Există dreptul la informare, există un principiu consacrat în adagiul latin ”nemo censetur ignorare legem,” și prezumția cunoașterii legii, există Monitor Oficial și alte mijloace publice sau private de informare prin mass media sau internet, deci nimeni nu poate invoca și nici nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea ei.

Conform art. 49 din Legea 3/2000, constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni, următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi (3);

c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare persoanei înscrise în listă şi care prezintă act de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;

d) părăsirea localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului şi de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

e) absenţa nejustificată a preşedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.

Contravenţiile prevăzute la art. 49 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 30 lei la 120 lei, contravenţia prevăzută la lit. d), cu amendă de la 10 lei la 30 lei, iar cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 4 lei la 10 lei.

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de:
a) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, pentru faptele prevăzute la lit. a), b) şi c);

b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru fapta prevăzută la lit. d);

c) preşedintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum şi preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul preşedinţilor birourilor electorale ierarhic inferioare.

Potrivit art. 52, împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu închisoarea de la 3 ani la 10 ani dacă s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care necesită pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei. Tentativa se pedepseşte.

Art. 53 arată că violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte.

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Pedeapsa se aplică şi persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua referendumului. Tentativa se pedepseşte.

Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine decât cele votate de alegători sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. Tentativa se pedepseşte.

Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Tentativa se pedepseşte.

Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pentru încheierea votării se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca desfăşurarea referendumului să decurgă în bune condiţii. Puterile preşedintelui, în această privinţă, se întind şi în afara localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanţă de 500 de metri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.