Mai sunt 4 zile de înscrieri la Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării

Administraţia Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenţilor oportunitatea de a îmbunătăţi felul în care funcţionează comunităţile în care trăiesc. Absolvenţii Facultății de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca, extensia Satu Mare vor avea posibilitatea de a se angaja şi de a-şi pune în aplicare competenţele dobândite atât în instituţiile administraţiei locale (Prefecturi, Primării, agenţii guvernamentale) şi centrale (Guvern, Parlament, Preşedinţie,) cât şi în instituţii ale Uniunii Europene, organizaţii non-guvernamentale şi firme private.

Pregătirea specialiştilor care vor ocupa poziţii cheie în sistemul administrativ românesc şi european reprezintă scopul activităţii acestei facultăți.

Domenii de activitate după absolvire:

 În urma absolvirii, studenţii Facultății de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării ocupă poziţii atât în administraţia centrală şi locală, cât şi în sectorul profit şi non-profit din ţară şi străinătate. Printre locurile predilecte de angajare se numără:

 •  Guvernul (ministere, prefecturi)
 • Preşedinţia
 • Primării, prefecturi
 • Alte instituţii ale aparatului administrativ central
 • Instituţii ale administraţiei publice regionale şi locale (consilii judeţene, primării, consilii locale)
 • Organizaţii Non-Guvernamentale
 • Companii private.

Criterii de admitere:

 • Pentru Absolvenţi de liceu (indiferent de promoţie) – media de la examenul de bacalaureat –  cu pondere de 100%
 • Licenţiaţi – media examenului de licenţă – cu pondere de 100%

Acte necesare pentru înscriere:

 1. Fişa de înscriere şi opţiuni
 2. Chitanta care dovedeşte plata taxei de înscriere (la casieria facultatii in perioada înscrierii)
 3. Adeverinţa sau diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, ambele în original sau copii legalizate (aceste acte se returnează candidaţilor după verificarea exactităţii completării fişei de înscriere)

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 16-22 iulie 2012

Rezultate iniţiale: 23 iulie

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 24,25 iulie

Confirmarea ocupării locului: 24-27 iulie

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate  ca urmare a neconfirmării: 28 iulie

Rezultate după redistribuiri: 29 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 30 iulie

Rezultate finale: 31 iulie

 Durata studiilor:

 • Învăţământ de zi: 3 ani (locuri bugetate si locuri cu taxa)
 • Frecvenţă redusă(FR): 3 ani (locuri cu taxa)

Linii de studiu:

° Învăţământ de zi: română, maghiară,

° Frecvenţă redusă(FR): română

Acte necesare la confirmarea locului:

 

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original pentru candidaţii admişi la buget, copie legalizată pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă(ZI+ID)
 • foia matricolă (copie legalizata)
 • certificatul de naştere (copie legalizată)
 • adeverinţa medicală tip (se eliberează de medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”)
 • trei fotografii tip BI/CI
 • copie carte de identitate (BI/CI)
 • ·         diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu, precum şi Foaia matricolă (în original sau copie legalizată)
 • dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în regim cu taxă),
 • dosar plic.

 

Taxa de şcolarizare se achită la orice oficiu poştal, prin mandat poştal, în contul UBB, deschis la Trezoreria Cluj, Strada Mihail Kogălniceanu NR. 1, cu numărul:

RO76TREZ216504601X007224, CUI: 4305849,

cu menţiunea: ,,pentru Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj Napoca -taxă şcolarizare.,,

Cei care nu vor confirma locul ocupat în urma admiterii, în perioada stabilită, prin  depunerea dosarului cu documentele de studii necesare, inclusiv dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile cu taxă), vor pierde locul.

Facilităţile puse la dispoziţia studenţilor pe durata studiilor:

 

 • Biblioteca în limbile română, maghiară, engleză, germană, franceză.
 • Participare în echipe de cercetare conduse de cadrele didactice în cadrul unor colaborări naţionale şi internaţionale.
 • Practică de profil în instituţii de specialitate: parlament, ministere, Preşedinţie, alte instituţii publice, agenţi economici, ONG-uri.
 • Posibilitatea de a deveni membru în societăţile studenţilor, organizate la nivelul facultăţii.
 • Accesul la şcoli de vară în ţară şi străinătate.
 • Burse de studiu pe durată scurtă şi medie
 • Acces la module predate de profesori din străinătate.
 • Publicarea lucrărilor performante ale studenţilor în revistele facultăţii: Revista Transilvană de Administraţie Publică, East (pe Internet).
 • Acces gratuit la Internet.
 • Adresă de e-mail proprie pe site-ul facultăţii.  

Contact:

Departamentul de Administraţie Publică

Satu Mare Str. Petofi Sandor, Nr. 47

Tel/Fax: 0261-711789

Email: ubb_facultateaapsm@yahoo.com

http://www.apubb.ro

http://www.polito.ubbcluj.ro/

 Facebook:  UBB AP-Satu Mare/Szatmárnémeti;

Oficiul Permanent al Admiterii Cluj

Tel: 0264-431505 int. 6208

 Fax: 0264-406054

Email: admitere@apubb.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.