Tabere gratuite pentru copiii și tinerii defavorizați social

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează tabere gratuite pentru copiii și tinerii defavorizați social. În acest an județul nostru are aprobat un număr de 120 de locuri pentru copii și tineri aflați în dificultate.

În aceste tabere sunt așteptați copiii și tinerii proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până al 50% din salariul minim pe economie, beneficiarii de burse sociale, orfanii care nu sunt încredințați spre creștere și educare prin hotărâre judecătorească, precum și cei proveniți din sistemul instituționalizat de ocrotire. Totodată, pentru elevi contează și media obținută în ultimul an școlar deoarece selecția participanților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Cererile privind acordarea unui loc gratuit, însoțite de documentele care atestă veniturile familiei din care acesta provine și adeverințele de la școală care atestă calitatea de elev în învățământul de stat precum și media generală din ultimul an școlar, xerocopia după certificatul de naștere și buletin pentru toți membri familiei, adeverința de la medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos, se depun la Primărie sau Inspectoratul Școlar Județean în vederea centralizării acestora, și se trimit apoi spre aprobare la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.

În cazul în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri aprobat, cererile vor fi selectate după criteriul ”primul venit, primul servit”. Plecările loturilor de participanți se vor face în funcție de locurile libere din seriile centrelor alese ca destinație. Mai trebuie spus că, contravaloarea transportului va fi restituită participanților doar pe baza biletelor de călătorie și după ce banii vor fi decontați de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.