Instruirea secretarilor primăriilor din judeţul Satu Mare privind constituirea noilor consilii locale

Sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ a găzduit, în data de 18 iunie, instruirea secretarilor unităţilor administrativ- teritoriale din judeţul Satu Mare privind constituirea noilor consilii locale, acţiune organizată de Instituţia Prefectului. În faţa secretarilor s-au aflat prefectul Eugeniu Avram şi subprefectul Cristian Sasu, precizările privind procedura ce trebuie urmată fiind prezentate de şeful Serviciului juridic, Eugen Chioran. Prefectul judeţului a cerut să fie respectate dispoziţiile legale.
Potrivit legislaţiei în materie, în vederea constituirii consiliului local, prefectul, prin ordin, convoacă consilierii declaraţi aleşi în şedinţa de constituire, în termen de 20 de zile de la data alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Şedinţa este legal constituită dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se va proceda conform prevederilor art. 30 alin. 2 – 5 din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată şi art. 1 alin. 3 – 5 din OG nr. 35/2002, cu completările şi modificările ulterioare.
Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care dă citire Ordinului Prefectului de convocare a consilierilor declaraţi aleşi în şedinţa de constituire, apoi îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri. Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă acei consilieri care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, vor fi examinate, în vederea validării, dosarele supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.