Neîntreţinerea terenurilor private arde la buzunar


Proiectul de hotărâre privind întreţinerea terenurilor virane aflate în proprietate privată din intravilanul municipiului Satu Mare, se află în dezbatere publică şi este postat pe site-ul oficial al Primăriei.

Iniţierea proiectului de hotărâre este motivată de faptul că, în intravilanul municipiului Satu Mare se află o serie de terenuri, majoritatea retrocedate după 1990 (prin legi specifice pentru diverse categorii), care sunt neîntreţinute, respectiv gestionate necorespunzător. În multe situaţii, proprietarii sau administratorii acestora care nu au domiciliul stabil în zonă, uitâ de obligaţiile legale privind igienizarea, ecologizarea respectiv întreţinerea lor corespunzătoare. Astfel, terenurile în cauză se transformă în depozite clandestine de deşeuri, adevărate focare de infecţie, unde îşi duc traiul câinii comunitari şi alte vietăţi mai mult sau mai puţin periculoase pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător (şerpi, rozătoare, etc.).

Proiectul de hotărâre aflat în dezbatere publică prevede, între altele, obligativitatea proprietarilor de-a asigura întreţinerea, deratizarea, dezinsecţia şi curăţenia terenurilor, prin tunderea periodică în decursul unui an a vegetaţiei şi eliminarea deşeurilor menajere şi nemenajere aflate în incintă, asigurarea curăţeniei şi ordineii la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu construcţii nefinalizate pe care le deţin, precum şi căile de acces, respectiv luarea măsurilor privind îngrădirea terenurilor virane, pentru preîntâmpinarea depozitărilor ilegale de deşeuri din partea unor persoane necunoscute. Totodată, este interzisă amplasarea de tonete, corturi, chioşcuri sau alte construcţii uşoare pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, fără autorizarea obţinută de la autoritatea publică locală, în condiţiile legii.

În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor menţionate, autoritatea publică locală va efectua lucrările de întreţinere şi igienizare (defrişare, cosit, adunat, transportat, depozitat) a terenurilor în cauză pe cale administrativă, prin dispoziţie a primarului municipiului Satu Mare. Cheltuielile ocazionate vor fi recuperate pe cale legală, în baza situaţiei de lucrări întocmite şi verificate de o comisie de recepţie numită în acest sens. Tarifele pentru lucrările de igienizare vor fi cele contractate de autoritatea publică locală pentru serviciile similare prestate pe domeniul public sau privat al municipiului,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.