Modificări legislative cu privire la Inspecția Tehnică Periodică (ITP) a vehiculelor

Modificările legislative cu privire la ITP a vehiculelor a fost tema conferinței de presă de astăzi, 4 aprilie, organizată la sediul Registrului Auto Român (RAR) Satu Mare. La întâlnirea cu jurnaliștii a fost prezent șeful RAR Satu Mare, Kiraly Zoltan.

Noile prevederi legislative au intrat în vigoare la data de 30 martie 2012. Potrivit noilor modificări, pe lângă vehiculele înmatriculate vor fi supuse certificării încadrării în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică și vehiculele înregistrate. În ceea ce privește categoriile de vehicule care au obligația de a efectua ITP în cadrul reprezentanțelor RAR ”facem precizarea că au fost incluse și autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului șoferului, mai mult de opt locuri și care au o vechime mai mare de 12 ani. De asemenea, obligația efectuării ITP se referă și la mașinile respectiv utilajele pentru lucrări. Mai trebuie să vă spun că la cerere, ITP se poate efectua și cu deplasarea unui angajat RAR la o stație autorizată pentru clasa respectivă de vehicule, însă în acest caz solicitantul va plăti și tariful aferent deplasării”, a declarat Kiraly.

Totodată, la cerere, angajații reprezentanțelor RAR efectuează ITP și la vehicule înmatriculate în alte state. În acest sens proprietarul trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare sau alte dovezi înlocuitoare a certificatului de înmatriculare eliberate de autoritățile competente și completate corespunzător cu datele necesare identificării. Solicitantul va declara pe propria răspundere situația vehiculului în ceea ce privește deținătorul și situația înmatriculării mașinii respective, prin completarea formularului ”Cerere activitate RAR”. Cu ocazia efectuării ITP se va face o verificare și în bazele de date cu vehicule declarate urmărite, la care RAR are acces.

Cu privire la modificările survenite în periodicitatea de efectuare a ITP corespunzătoare anumitor categorii de vehicule, Kiraly Zoltan spune că ”autovehiculele destinate transportului de mărfuri care nu depășesc 3.500 kg trebuie supuse verificării din 2 în 2 ani, cu excepția celor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de 1 an. De asemenea, remorcile și semiremorcile apicole, precum și rulotele a căror greutate depășește 3.500 kg, trebuie supuse ITP, cu o periodicitate de 3 ani. În cazul în care, la data primei înmatriculări în România au fost noi, autorulotele se supun primei ITP la 4 ani, iar autoutilitarele la 2 ani, cu excepția celor care transportă mărfuri periculoase, care se supun primei inspecții tehnice la 1 an. Este important de precizat faptul că vehiculele înregistrate în România se supun primei ITP în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe (până la data de 30.09.2012)”.