Spitalul Vechi, reabilitat integral


Consiliul Judeţean Satu Mare a iniţiat proiectul de reabilitare, consolidare şi echipare a clădirii Spitalului Vechi din municipiu. Astfel, după întocmirea documentaţiei privind acest proiect, în data de 14 martie, a fost publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice anunţul privind organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor. Valoarea estimată a lucrărilor este de 15.072.302,64 lei fără TVA, dar valoarea contractului se va cunoaşte după finalizarea procedurii de atribuire. Deschiderea ofertelor depuse este prevăzută pentru data de 4 aprilie, ora 10:00, criteriul de atribuire a lucrării fiind „Preţul cel mai scăzut”. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 18 luni de la data atribuirii contractului şi emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Spitalul Judeţean de Urgenţă II (Spitalul Vechi) din municipiul Satu Mare este o construcţie din prima jumătate a secolului XIX, având iniţial destinaţia de şcoală. Clădirea se găseşte pe lista monumentelor istorice şi este amplasată în zona central nordică a municipiului Satu Mare, în partea dreaptă a râului Someş, are o suprafaţă totală de 11.376 mp, iar faţadele clădirii dinspre spaţiile publice sunt decorate cu elemente de arhitectură.
Uzura fizică şi morală a imobilului avansate au impus necesitatea efectuării unei reparaţii capitale, iar lucrările vor consta atât în reabilitare arhitecturală şi structurală, respectiv o bună bună întreţinere în timp, cât şi în recompartimentare interioară, refacerea integrală a finisajelor interioare şi exterioare, schimbarea tâmplăriei interioare şi exterioare, cu una rezistentă la foc, recondiţionarea tâmplăriei de la casa scărilor, a tâmplăriei care închide holul de la intrarea principală în secţii recondiţionarea tâmplăriei exterioare de la intrarea dinspre stradă, dimensionarea, modernizarea şi înlocuirea instalaţiilor electrice, termice, sanitare şi de climatizare. De asemenea, întregul imobil va fi prevăzut cu un sistem de siguranţă şi semnalizare incendiilor, precum şi cu sisteme noi de telefonie şi reţele informatice.
Contribuţia Consiliului Judeţean Satu Mare va fi de aproximativ 30% din valoarea lucrărilor, restul sumei fiind asigurată de Ministerul Sănătăţii.