Linie tehnologică de pre-sortare a deşeurilor de la Doba, din fonduri europene

15 proiecte de hotărâre au fost votate în unanimitate de consilierii judeţeni sătmăreni în şedinţa ordinară de luni, 27 februarie. Iniţial, pe ordinea de zi au fost prevăzute 17 proiecte, dar şase dintre acestea au fost retrase la propunerea preşedintelui Csehi Arpad, în timp ce altele patru au fost introduse ulterior. Două dintre cele mai importante proiecte aprobate, vizează documentaţia tehnico-economică în faza de studiu de fezabilitate pentru investiţia privind realizarea unei linii tehnologice pentru valorificarea deşeurilor menajere, respectiv documentaţia tehnico-economică în fază de studiu de fezabilitate pentru investiţia privind construirea unei clădiri pentru proceduri de hidroterapie în Parcul Balnear Beltiug.

În cadrul primului proiect de hotărâre menţionat, Consiliul Judeţean Satu Mare a întocmit un proiect de cooperare transfrontalieră, având ca obiectiv principal utilizarea unei tehnologii moderne de valorificare a deşeurilor menajere urbane din judeţul Satu Mare, prin realizarea unei linii tehnologice de pre-sortare a deşeurilor menajere mixte în cadrul incintei Depozitului Regional de Deşeuri de la Doba. Prin această linie se doreşte prelucrarea întregii cantităţi de deşeuri menajere transportate la depozit, în forma actuală, nesortată. Finanţarea lucrărilor de amenajare a noii linii va fi asigurată printr-un proiect de cooperare transfrontalieră în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 5.082.120,00 lei, iar durata de realizare este de 19 luni, din care opt luni proiectarea, iar 11 luni execuţia. Obiectivul proiectului vizează reciclarea totală a deşeurilor şi nivelul de depozitare zero şi cuprinde, în principiu, trei etape de realizare: etapa I: prelucrarea primară a deşeurilor; etapa II: instalaţie de producere metanol, etapa III: staţie de producere soluri de remediere.

În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre aprobat cu privire documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii referitor la construirea unei clădiri pentru proceduri de hidroterapie în Parcul Balnear Beltiug, se are în vedere ca imobilul să fie prevăzut cu bazine, salon de relaxare şi de masaj, baie de aburi, birouri, grupuri sanitare, vestiare, duşuri şi încăperi tehnice, toate dotate mobilier şi aparatură corespunzătoare. Valoarea estimată a lucrărilor este de 6.958.342 lei, cu TVA inclus, iar durata de realizare a investiţiei este estimată la 12 luni.

Înfiinţarea obiectivelor din Parcul Balnear Beltiug a început în anul 1990, după care, din lipsă de fonduri, lucrările au fost sistate. Prin programul PHARE 2006, băile de la Beltiug şi Tăşnad – judeţul Satu Mare, respectiv Marghita – judeţul Bihor, prin intermediul proiectului „Parc balnear în regiunea Nord-Vest”, au obţinut anumite fonduri pentru reabilitare şi modernizare. Conform acelui proiect,în Parcul Balnear Beltiug au fost realizate lucrări la staţia de epurare, parcări şi drumul de incintă. Însă, pentru ca această zonă de agrement să devină funcţională, se impune şi reabilitarea, modernizarea şi extinderea întregului sistem de agrement, respectiv clădire, hotel, vestiare, bazin exterior, precum şi construirea unei clădiri pentru proceduri de hidroterapie.