Peste 8 milioane lei – restanţele sătmărenilor la FNUASS


O conferinţă de presă dedicată prezentării situaţiei contractării serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive de sănătate de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Satu Mare a avut loc miercuri, 22 februarie. Organizată la sediul CJAS, conferinţa de presă a fost susţinută de preşedintele – director general Rodica Popdan, Mihaela Curta -director Relaţii Contractuale, Gina Pop – director economic, Raveca Gliga – medic şef şi Otilia Şuta.

Spre deosebire de anii trecuţi, încheierea contractelor cu CJAS în domeniile asistenţei medicale primare, asistenţei ambulatorii pentru specialităţi clinice, respectiv paraclinice, stomatologice, pentru recuperare-reabilitare, pentru unităţile sanitare cu paturi, pentru serviciile medicale de urgenţă şi transport sanitar, farmacii, îngrijiri medicale şi dispozitive medicale, a avut loc în intervalul ianuarie-februarie. Potrivit datelor prezentate de conducerea CJAS Satu Mare, pentru anul 2012 în domeniile menţionate au fost încheiate în total 429 contracte. Cele mai multe dintre acestea – 154 au fost încheiate cu 181 medici de familie, 84 cu farmaciile, 62 pentru dispozitive medicale, iar 5 cu spitalele, pentru asistenţa medicală în unităţile sanitare cu paturi.

În ceea ce priveşte bugetul CJAS Satu Mare pentru anul 2012, din datele prezentate a rezultat că la partea de venituri acesta se cifrează la 133.353.000 lei, iar la cea de cheltuieli – la 162.459.000 lei, ca atare există un deficit bugetar de 29.106.000 lei. Comparativ cu prima filă de buget din 2011, în acest an bugetul acoperă 98%, dar ca de obicei, diferenţa este de aşteptat să fie acoperită din rectificări – a declarat directorul economic Gina Pop.

Pe de altă parte, în cadrul conferinţei de presă a fost semnalată situaţia datornicilor la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Cu menţiunea că, începând cu 1 iulie a.c., acestea vor fi transferate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Directoarea Gina Pop a precizat că la sfârşitul anului 2011, de la 6.610 persoane din judeţul Satu Mare au rămas de încasat 8.345.612 lei, reprezentând debitele la FNUASS. Totodată, de asemenea pentru FNUASS, de la 5.484 persoane fizice contribuabili au fost încasaţi 7.089.581 lei.
Conducerea CJAS Satu Mare a făcut precizări şi cu privire la facilităţile existente la plata contribuţiilor. Astfel, până la data de 1 iunie a.c., persoanele fizice debitori beneficiază de scutiri la plata debitelor, conform Ordonanţei 30/2012, şi anume reducerea penalităţilor de întârziere cu 50% şi a unui procent din majorările de întârziere aferente debitelor aflate în sold la data de 30 august 2011, în cazul în care se face plata contribuţiei la FNUASS, şi a majorărilor de întârziere în cotele calculate conform legii.