Apă şi canalizare în Sătmărel


În primele zile ale acestui an, S.C Apaserv S.A. Satu Mare a predat şi pus în funcţiune reţeaua de alimentare cu apă potabilă a cartierului Sătmărel. În felul acesta a fost realizat un prim pas important în modernizarea cartierului.

Lucrările de introducere a apei potabile au fost executate în perioada 2008 – 2011 şi au constat în realizarea reţelei de distribuţie Satu Mare – Sătmărel pentru alimentarea cu apă a zonei, precum şi în realizarea unor reţele de serviciu în zonele cu locuinţe. Reţeaua de distribuţie este în lungime totală de 10.858 m, iar pe aceasta au fost executate 72 branşamente până la limita de proprietăţi şi nouă hidranţi de incendiu în zonele cu locuinţe.

Valoarea lucrărilor pentru alimentarea cu apă a cartierului Sătmărel este de 1.413.298,57 lei, finanţarea fiind asigurată din bugetul municipiului Satu Mare.

Pe de altă parte, în Sătmărel a fost pus în funcţiune şi sistemul integral de canalizare şi colectare a apelor uzate, lucrările fiind realizate, de asemenea, în intervalul 2008 – 2011.Pe traseul conductei de canalizare au fost executate 10 subtraversări de drum pentru racorduri de canalizare.

Valoarea lucrărilor pentru canalizarea şi colectarea apelor uzate menajere din cartierul Sătmărel, inclusiv subtraversările de CF, cele două staţii de pompare şi alimentarea cu energie electrică a acestora, este de 2.639.148,71 lei, finanţarea fiind asigurată integral de la bugetul local.