119 contracte de finanţare din 2011, avizate de Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest

La Satu Mare a avut loc joi, 15 decembrie, şedinţa extraordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Vest. Pe ordinea de zi au fost incluse prezentarea raportului ADR Nord-Vest, o informare privind modalitatea de realocare a unor sume în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) şi cinci proiecte de hotărâri.

Membrii CDR au fost informaţi cu privire la aprobarea modalităţii de ajustare a realocării sumelor de pe Domeniul major de intervenţie 4.2 din POR pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin Hotărârea nr.361 din 30.09.2011, aprobată prin procedură scrisă. Astfel, conform hotărârii, suma de 24,19 milioane de euro, rămasă neangajată pe domeniul 4.2 la nivelul regiunii, a fost realocată spre domeniile 3.1 – 4,90 milioane de euro, 4.1 – 4,48 milioane de euro, 4.3 – 6,45 milioane de euro, 5.1 – 4,81 milioane de euro şi 5.2 – 3,55 milioane de euro. Alocarea suplimentară către domeniul 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” conţine şi ajustarea suplimentară de un milion de euro.

Totodată, în cadrul şedinţei extraordinare, CDR Nord-Vest a avizat contractele de finanţare prin POR încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management, ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar şi beneficiari, în cursul anului 2011. Este vorba despre 119 contracte, prin care se solicită peste 345 de milioane de lei finanţare nerambursabilă pentru proiecte pe axa 1 – poli de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane, axa 3 – infrastructură socială şi respectiv infrastructură de educaţie, axa 4 – microîntreprinderi şi axa 5 – infrastructură de turism.

Tot joi, CDR Nord-Vest a aprobat Planul multianual de activităţi şi Bugetul multianual 2012-2013-2014 ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, precum şi înfiinţarea unui Oficiu de Reprezentare a ADR Nord-Vest în municipiul Cluj-Napoca. Alte hotărâri ale Consiliului au vizat aprobarea revizuirii Planului Regional de Acţiune pentru Mediu pentru perioada 2011-2014, respectiv aprobarea revizuirii Regulamentului Intern al ADR Nord-Vest în conformitate cu prevederile din Codul muncii actualizat. Următoarea şedinţă a CDR Nord-Vest va avea loc Zalău, în primul trimestru al anului 2012.