Modificări la regimul de înmatriculare a maşinilor fără plata taxei auto

În vederea soluţionării cu celeritate a cererilor de înmatriculare a autovehiculelor fară plata taxei de poluare prevăzute de O.U.G.R. nr. 50/ 2008, având ca temei juridic hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, investite cu formulă executorie, Instituţia Prefectului ne comunică următoarele:

– potrivit prevederilor art. 371^1 din Codul de Procedură Civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar potrivit art. 374 din acelaşi cod, hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă sunt investite cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1 din cod, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizorii şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.

– având în vedere cele de mai sus, persoanele fizice şi juridice care deţin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi cele care sunt investite cu formulă executorie, urmează a depune solicitarea de înmatriculare însoţită de titlul executor în original şi copie, împreună cu celelalte documente, direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare, care la rândul lui se va conforma întocmai dispozitivului titlului executor.

– procedura instituită conform celor de mai sus elimină o verigă suplimentară din procedura de înmatriculare având la bază hotărâri judecătoreşti şi se înscrie în practica existentă şi în alte judeţe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.