Primăria Odoreu s-a dotat cu un info-chioşc de ultimă generaţie


În holul Primăriei comunei Odoreu a fost instalat astăzi, 18 octombrie, un info-chioşc de unde locuitorii se pot informa asupra unui proiect de anvergură derulat la nivelul a 80 de localităţi din România. Este vorba despre proiectul “Spaţiu rural românesc între identitate şi globalizare – Valorificarea potenţialelor resurselor umane din mediul rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice”.

Astfel, Odoreul face parte din cele 80 de localităţi incluse în proiectul care se derulează la nivelul judeţelor: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu şi Sălaj. Durata de derulare este de 36 de luni iar obiectivul general îl reprezintă creşterea numărului celor care îşi găsesc o slujbă în domeniile non-agricole dar şi integrării pe piaţa muncii a şomerilor proveniţi din localităţile ţintă.

Prin acest proiect se urmăreşte şi realizarea unei imagini de ansamblu asupra situaţiei resurselor umane din comunele în care este implementat proiectul, informarea continuă a beneficiarilor prin editarea şi distribuirea gratuită a unui “Buletin Informativ” lunar în toate comunele componente ale grupului ţintă, organizarea de seminarii de prezentare a programelor de formare profesională, seminarii destinate elevilor din mediul rural cu teme privind dezvoltarea personală şi profesională şi înfiinţarea unei afaceri propri dar şi organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională.

Lucrări de extindere a reţelei de gaz

Totodată, la nivel comunei s-au efectuat lucrări de extindere a reţelei de gaz. Valoarea totală a proiectului este de 60.000 lei. Astfel, în Odoreu, reţeaua a fost extinsă cu 1.100 metri în timp ce la nivelul satului Mărtineşti cu 150 de metri. De menţionat că săpăturile necesare depunerii conductelor sunt suportate de către locuitorii străzilor unde s-au efectuat lucrările, iar conductele şi racordarea la reţeaua E-On sunt suportate de către Primăria Odoreu.