Scutiri de impozite pentru reabilitarea termică a blocurile pe cheltuială proprie

Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului aferent locuinței pentru proprietarii care au efectuat pe cheltuială proprie reabilitarea termică a blocurilor în care locuiesc, este supus dezbaterii publice pe site-ul oficial al Primăriei Satu Mare. Până la data de 27 octombrie, persoanele interesate vor putea depune în scris propuneri, sugestii sau opinii, la Registratura Primăriei.
În elaborarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice s-a ținut cont de raportul de specialitate nr. 33.313 din 19.09.2011 – întocmit de Biroul Energetic, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, respectiv rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.Art. 3.
De aceste prevederi pot beneficia proprietarii care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie sau au beneficiat de credite bancare în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Nu vor beneficia de aceste prevederi proprietarii de apartamente situate în blocurile de locuinţe reabilitate termic în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă individual, la cererea proprietarului, în baza documentaţiilor tehnice care atestă reabilitarea termică a clădirilor, după cum urmeză :certificarea energetică, auditul energetic al clădirii existente şi proiectul tehnic al lucrărilor de intervenţie, recepţia şi certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor. Totodată, proprietarii apartamentelor din acelaşi bloc de locuinţe vor prezenta documentaţiile tehnice într-un singur exemplar pentru toate apartamentele.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.