Părinții, arși la buzunare de chiulul copiilor


Pentru a beneficia în continuare de alocația pentru susținerea familiei, părinții vor trebui să-și convingă copiii care au năravul chiulului, să meargă la școală zilnic. În caz contrar, suportul financiar alocat în conformitate cu prevederile HG nr. 38/2010 referitoare la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, va fi diminuat funcție de numărul absențelor.

Referindu-se la consecințele pe care le vor avea de suportat părinții benefiari ai ajutorului pentru susținerea familiei în cazul în care copiii acestora vor acumula absențe nemotivate, Daniela Cerneșteanu – directorul executiv al Agenției Județene de Prestații Sociale (AJPS) Satu Mare, ne-a declarat că măsura va fi aplicată începând cu anul școlar 2011-2012. Concret, potrivit actului normativ, familiile care au în întreținere copii de vârstă școlara pot beneficia de alocație doar dacă aceștia frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru, care să determine scăderea notei la purtare sub 8. În caz contrar, cuantumul alocației se calculează cu o diminuare de 20% pentru un număr de zece absențe nemotivate și se menține până la înregistrarea unui număr de 20 de absențe nemotivate, pentru care se aplică o diminuare cu 50% .

Astfel, cuantumul alocației pentru o familie cu doi copii se va diminua cu 12 lei pentru primul copil (20% din 60 lei) și cu 30 lei pentru cel de-al doilea copil (50% din 60 lei). În total, dimunarea aplicată va fi de 42 lei, iar beneficiarul va primi o alocație de doar 18 lei. Daniela Cerneșteanu mai spune că, în conformitate cu HG nr.38/2010, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare are obligația de a comunnica AJPS, până în data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui semestru școlar, situația privind absențele nemotivate înregistrate de copiii cu vârsta școlară proveniți din familii beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei.