A început inventarierea fațadelor deteriorate


Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei a declașat acțiunea de inventariere a imobilelor din municipiul Satu Mare ale căror fațade sunt deteriorate. Măsura a fost luată în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Deocamdată, potrivit primarului Iuliu Ilyes, se fac fotografii și fișe ale imobilelor în cauză, după care datele vor fi prelucrate și centralizate.

“Ulterior, vom sta și ne vom uita ele” – a declarat primarul. În condițiile în care, așa cum edilul șef a menționat și în conferința de presă din 27 iulie a.c., prevederile din conținutul legii se contrazic.În principiu, legea prevede ca deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, sunt obligați ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. Totodată, legea mai prevede posibilitatea ca, în acest scop, proprietarii imobilelor să contracteze credite bancare rambursabile în cinci ani și cu dobânda achitată de stat. Contradicțiile intervin când se pomenește despre sancțiuni, în condițiile în care, dacă nu repară fațadele clădirilor în care locuiesc, proprietarii acestora sunt doar avertizați prin intermediul unor procese verbale. În schimb, conducerea Primăriei poate fi sancționată chiar de către angajații proprii, cu amenzi ce pot ajunge până la 150.000 lei.