Selecţie de candidaţi pentru Poliţia de Frontieră

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Satu Mare invită tinerii dornici de a urma o carieră în Poliţia de Frontieră Română (PFR) să se prezinte la sediul IJPF Satu Mare, strada Bujorului nr. 26, întrucât instituţia selecţionează candidați pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Pentru sesiunea de admitere 2011, IJPF Satu Mare selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii de formare a poliţiştilor de frontieră: Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, specialitatea Poliţie de Frontieră, specializarea Drept, curs de zi. Durata studiilor este de 4 ani pentru care instituţia scoate la concurs 10 locuri pentru bărbaţi şi femei. La specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, curs de zi – 3 ani, sunt disponibile 50 de locuri. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Avram Iancu Oradea are în planul de şcolarizare pentru anul I de studiu, 60 de locuri.

Condiţii de înscriere la concurs

La concursul de admitere pot participa acele persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoscă limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege; nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formare profesională iniţială ca poliţist; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; să aibă înălţime de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Informaţii suplimentare se găsesc pe paginile de internet ale celor două instituţii de învăţământ: www.academiadepolitie.ro şi www.avramiancu.ro. Pentru recrutare, candidaţii se pot adresa IJPF Satu Mare, Compartimentul Resurse Umane, la sediul de pe strada Bujorului nr. 26 sau la telefon 0261-716680, interior 26078, 26079, 26080.

Termene limită de înscriere: pentru Academia de Poliţie 03.06.2011, iar pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 01.07.2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.