Ordonanţa 29, gură de oxigen pentru contribuabilii cu dificultăţi la plata obligaţiilor către buget

În vederea depăşirii de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.29, cu privire la reglementarea acordării eşalonarilor la plată. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr.200 din 22 martie a.c., iar prevederile acesteia se referă la contribuabilii persoane fizice sau juridice, indiferent de modul de organizare. Detalii referitoare la prevederile OUG nr.29 au fost prezentate miercuri, 6 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă de Dan Maier, directorul general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare.

Deoarece volumul arieratelor a crescut semnificativ în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor cu care s-au confruntat contribuabilii, în scopul asigurării unei mai bune încasări de către stat a arieratelor fiscale, Guvernul României a emis Ordonanţa de Urgenţă nr.29. Dan Maier, directorul general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare a afirmat că la emiterea acestei OUG s-a ţinut cont şi de recomandările Fondului Monetar Internaţional, în urma cărora Guvernul României şi-a asumat angajamentul reintroducerii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze asiguratorii din partea statului român că se va comporta ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu procedurile europene.

Obiectul eşalonării

Directorul Dan Maier a precizat că eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţile fiscale administrate de Agenţa Naţonală de Administrare Fiscală înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă. Excepţie fac obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei – în cazul persoanelor fizice, şi 1.500 lei – în cazul persoanelor juridice; obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentei OUG, care şi-a pierdut valabilitatea; obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plata după data eliberării certificatului de atestare fiscală; obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 116 din codul de procedura fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii; creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii, respectiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat. Dan Maier a mai afirmat că perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Cu menţiunea că, perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată.

Avantaje şi garanţii

Principalul avantaj al OUG constă în faptul că, prin măsurile adoptate de Guvern se vine în întâmpinarea agenţilor economici care vor beneficia de o eşalonare la plată de până la 5 ani. Totodată, în funcţie de garanţiile pe care le vor prezenta, agenţii economici beneficiază de anumite avantaje. Astfel, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii, cu excepţia instiţuţiilor publice, au obligaţia de-a constitui garanţii. Acestea pot consta în mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanţie bancară, sechestru asiguratoriu asupra bunurilor din proprietatea contribuabilului, contract de ipotecare gaj în favoarera organului fiscal. Nivelul garanţiilor trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobâzile pe perioada eşalonării plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate, în timp ce pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plata de până la 5.000 lei, în cazuil persoanelor fizice, respectiv 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu se constituie garanţii.

Pierderea valabilităţii

Pe de altă parte, directorul Dan Maier a menţionat că eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data când nu sunt respectate condiţiile pentru menţinerea acesteia, prin comunicarea deciziei de constatare a pierderii valabilităţii. Totodată, pierderea valabilităţii presupune executarea garanţiilor constituite şi calcularea pentru sumele rămase de plată din eşalonare atât a obligaţiilor fiscale principale, cât şi accesorii eşalonate, a unei penalităţi de 10%.  Dan Maier este convins că OUG 29 va aduce o mai bună rigoare în respectarea termenelor de plată la buget şi va disciplina agenţii economici. Statul va câştiga prin alimentarea constantă cu venituri la bugetul general consolidat, iar agenţii economici vor putea beneficia de proiecte şi fonduri nerambursabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.