Concluzii pozitive în sprijinul înfiinţării CPU la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş


Concluziile subsecretarului de stat Raed Arafat în urma vizitei efectuate joi, 10 martie, la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş, motivează perspectiva transformării Camerei de Gardă din cadrul unităţii spitaliceşti în Compartiment pentru Situaţii de Urgenţă (CPU).

Într-un comunicat de presă, managerul spitalului, Diana Mitruţ, arată că subsecretarul de stat Raed Arafat a apreciat că spaţiul destinat primirii urgenţelor corespunde, conform cerinţelor din legislaţia în vigoare, solicitării privind transformarea acestuia în CPU. În consecinţă, conducerea spitalului a înmânat subsecretarului de stat un memoriu justificativ pentru aprobarea Compartimentului de Primiri Urgenţă, în condiţiile în care, o posibilă soluţie a suplimentării finanţării serviciilor medicale de urgenţă este prevăzută şi de noul Contract-Cadru pentru anul 2011, referitor la contractarea distinctă cu CJAS Satu Mare a serviciilor medicale în spitalizare de zi pentru Camera de Gardă.

În comunicat se mai arată că, pe parcursul vizitei, au fost analizate numărul specialităţilor medicale existente în cadrul spitalului, numărul investigaţiilor paraclinice efectuate în regim de urgenţă, precum şi numărul personalului care desfăşoară activitate în cadrul Camerei de Gardă.
Subsecretarul de stat Raed Arafat a fost informat şi cu privire la faptul că Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş, situat la 50 km de Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare şi de alte spitale cu nivel de competenţă mai înalt, asigură asistenţa medicală de urgenţă atât pentru populaţia din oraş, cât şi pentru aceea din zona rurală limitrofă. În ceea ce priveşte activitatea medicală desfăşurată anul trecut în cadrul Camerei de Gardă, este consemnat un total de 17.934 consultaţii medicale, din care 3.587 în intervalul orar 8:00-14:00, iar 14.347 în cadrul programului de gardă. Ţinând cont şi de lipsa la nivel naţional a medicilor specialişti în medicină de urgenţă şi ATI, în baza prevederilor art.111 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1706/2007, a fost solicitată aprobarea organizării CPU în cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş.