Din 3 martie se fac înscrieri pentru clasa I


Înscrierea copiilor în clasa întâi pentru anul şcolar 2011-2012 încep în 3 martie şi se vor putea face până în 6 mai. În acest interval, unităţile de învăţământ vor afişa zilnic situaţia privind cererile depuse de către părinţi. Pe panoul de la intrarea în şcoală vor mai fi menţionate documentele necesare şi numărul de clase din anul şcolar următor. Potrivit inspectorului şcolar adjunct Konya Ladislau, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, înscrierile vor fi făcute în funcţie de arondarea străzilor, cu posibilitatea ca, în limita locurilor disponibile, să fie înscrişi şi copiii care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Konya Ladislau afirmă că efectuarea înscrierilor în intervalul 3 martie – 6 mai este impusă de necesitatea realizării unei evidenţe care să reflecte în proporţie de 95% situaţia elevilor care vor începe clasa I în anul şcolar 2011-2012. Ulterior, până la începerea noului an şcolar, se vor mai putea face înscrieri, existând posibilitatea suplimentării numărului de elevi dintr-o clasă.